domenica 28 marzo 2010

Spotkanie z 27 marca 2010r.
Incontro del 27 marzo 2010.

Spotkanie Wielkanocne miało specyficzny charakter... Poznaliśmy tradycje Świąt Wielkanocnych w Polsce, Święconkę i jej skład, zwyczaj Śmigus Dyngus... Poznaliśmy Kota Filemona i jego wielkanocne przygody... Sami wykonaliśmy artystyczne pisanki i kartki z ruchomymi kurczaczkami... a dzięki fantastycznej wiosennej pogodzie mogliśmy bawić się na swieżym powietrzu...

L'incontro all'occasione di Pasqua era speciale... Abbiamo conosciuto le tradizioni polacche Pasquali, la composizione del cestino con il cibo consacrato, la tradizione del Lunedì di Pasqua... Abbiamo conosciuto il Gatto Filemon e le sue avventure pasquali... Abbiamo fatto Pisanki e le cartoline con del pulcino in movimento... e grazie al fantastico tempo primaverile potevamo giocare all'aria aperta...