domenica 29 maggio 2011

Spotkanie z dnia 28 maja 2011 r.
Incontro del 28 maggio 2011

Małymi krokami przygotowujemy się do wielkiego wydarzenia, jakim będzie Zakończenie Roku Szkolnego, podczas którego będziemy mogli zaprezentować wszystko to, czego nauczyliśmy się przez ten rok. Dziś pracowaliśmy nad wierszykami, zrobiliśmy kolejne prace plastyczne,
 ale nasza Pani Bernardeta nie zapomniała też o zbliżającym się naszym Święcie... Międzynarodowym Dniu Dziecka!
Po zajęciach, wspólnie z naszymi starszymi koleżankami z I klasy i z rodzicami, świętowaliśmy 2 urodziny Ludoteki, dla której wspólnie zaśpiewaliśmy 100 lat i każdy dostał kawałek fantastycznego tortu.

Con i piccoli passi ci stiamo preparando alla grande festa di fine anno scolastico, durante la quale vi presenteremo tutto ciò abbiamo fatto ed imparato da settembre fino ad oggi. Oggi stesso abbiamo ripassato le filastrocche in memoria ed abbiamo elaborato un nuovo lavoretto per la nostra galleria. La nostra maestra, dott.ssa Bernardeta ci ha ricordati della nostra festa - La Giornata Internazionale dei Bambini.
Dopo le attività, assieme alle nostre colleghe della Ia classe elementare e i nostri genitori abbiamo fatto gli auguri alla nostra Ludoteca che compie 2 anni!

„Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią   i Polakami za granicą w  2011 r.”

sabato 28 maggio 2011

Zapisy do Szkoły Polonijnej na Rok Szkolny 2011/12
Iscrizioni Anno Scolastico 2011/12

Przyjmujemy zapisy do I i II klasy Szkoły Polonijnej na rok szkolny 2011/12.
I klasa szkoły podstawowej - dzieci urodzone w latach 2004 i 2005
II klasa szkoły podstawowej - dzieci urodzone w latach 2003 i 2004 (na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z nauczycielem lub na podstawie świadectwa ukończenia I klasy).

Zajęcia odbywać się będą tylko w języku polskim, w dwie soboty w miesiącu, po południu, w siedzibie Polskiej Ludoteki Rodzinnej, w oparciu o podstawę programową dla dzieci ze szkół polonijnych opracowaną przez MEN w 2010 roku.

Formularz zapisu do pobrania tutaj: Podanie o przyjęcie do szkoły lub na stronie www.poloniaveneto.it
Wszelkie pytania kierować należy na ludoteka@poloniaveneto.it z dopiskiem "szkoła", lub dzwoniąc na 3285876993.


sabato 21 maggio 2011

Spotkanie z dnia 21 maja 2011 r.
Incontro del 21 maggio 2011

Nasze ostatnie spotkanie zadedykowaliśmy naszym cudownym MAMUSIOM, którym składamy serdeczne życzenia z okazji ich święta, które w Polsce obchodzone jest 26 maja. Każda nasza Mama otrzymała fantastyczne Ogromne Serce  wykonane naszymi maleńkimi rączkami...

Il nostro ultimo incontro abbiamo dedicato alle nostre meravigliose MAMMINE, alle quali facciamo i più sinceri auguri per la loro festa, che in Polonia si festeggia il 26 maggio. Ogni nostra Mamma ha ricevuto un fantastico Grande Cuore fatto dalle nostre piccole manine...

sabato 14 maggio 2011

Spotkania dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego w Rovigo
Incontri per i ragazzi italo-polacchi a Rovigo

Z radością informujemy, że co czwartek w godzinach od 16.30 do 18.30, od dnia 5 maja do 30 czerwca*  2011 roku, w Centro Don Bosco, na Viale Marconi 5 w Rovigo, odbywają się spotkania dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego w wieku szkolnym. Zajęcia mają charakter nieobowiązkowy, prowadzone są w języku polskim przez mgr Bernardetę Janiszewską, mają na celu ułatwienie dzieciom i młodzieży pochodzenia polskiego kontaktu z językiem ojczystym, z równieśnikami, z polską kulturą i tradycją. Udział w zajęciach jest bezpłatny, projekt jest finansowany przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie.

Con il grande piacere informiamo, che ogni giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30, dal 5 maggio al 30 giugno* 2011, presso il Centro Don Bosco, in Viale Marconi 5, in Rovigo, si terranno gli incontri dedicati ai ragazzi italo-polacchi in età scolare.Gli incontri hanno il carattere spontaneo, la partecipazione è libera e gratuita. Le attività gestisce e conduce sempre e solo in lingua polacca la dott.ssa Bernardeta Janiszewska, creando ai ragazzi provenienti dalle famiglie italo-polacche e polacche le possibilità di avere il contatto con la lingua polacca, con i coetanei bilingue, avvicinandoli le tradizioni e cultura polacche. Il progetto viene sostenuto dal Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano.


*oprócz dni świątecznych
*esclusi giorni festivi

giovedì 12 maggio 2011

Spotkanie z dnia 7 maja 2011 r.
Incontro del 7 maggio 2011

Ostatnie spotkanie przebiegało pod hasłem Uwaga! i opierało się na zajęciach przygotowanych w trosce o Wasze bezpieczeństwo na drodze. Poznaliśmy 3 ważne kolory: czerwony, zielony i żółty, przypomnieliśmy sobie, gdzie jest nasza prawa a gdzie lewa strona, bawiliśmy się samochodzikami udając ich kierowców. Było fantastycznie!

Il nostro ultimo incontro era dedicato all'educazione stradale ed era intitolato Attenzione! Abbiamo conosciuto i tre colori più importanti: rosso, verde e giallo, ci siamo ricordato quale sia la nostra parte sinistra quale sia la destra, abbiamo giocato con delle macchinine fingendo di essere i loro autisti. E' stato magnifico!