sabato 28 maggio 2011

Zapisy do Szkoły Polonijnej na Rok Szkolny 2011/12
Iscrizioni Anno Scolastico 2011/12

Przyjmujemy zapisy do I i II klasy Szkoły Polonijnej na rok szkolny 2011/12.
I klasa szkoły podstawowej - dzieci urodzone w latach 2004 i 2005
II klasa szkoły podstawowej - dzieci urodzone w latach 2003 i 2004 (na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z nauczycielem lub na podstawie świadectwa ukończenia I klasy).

Zajęcia odbywać się będą tylko w języku polskim, w dwie soboty w miesiącu, po południu, w siedzibie Polskiej Ludoteki Rodzinnej, w oparciu o podstawę programową dla dzieci ze szkół polonijnych opracowaną przez MEN w 2010 roku.

Formularz zapisu do pobrania tutaj: Podanie o przyjęcie do szkoły lub na stronie www.poloniaveneto.it
Wszelkie pytania kierować należy na ludoteka@poloniaveneto.it z dopiskiem "szkoła", lub dzwoniąc na 3285876993.