sabato 21 maggio 2011

Spotkanie z dnia 21 maja 2011 r.
Incontro del 21 maggio 2011

Nasze ostatnie spotkanie zadedykowaliśmy naszym cudownym MAMUSIOM, którym składamy serdeczne życzenia z okazji ich święta, które w Polsce obchodzone jest 26 maja. Każda nasza Mama otrzymała fantastyczne Ogromne Serce  wykonane naszymi maleńkimi rączkami...

Il nostro ultimo incontro abbiamo dedicato alle nostre meravigliose MAMMINE, alle quali facciamo i più sinceri auguri per la loro festa, che in Polonia si festeggia il 26 maggio. Ogni nostra Mamma ha ricevuto un fantastico Grande Cuore fatto dalle nostre piccole manine...