sabato 14 maggio 2011

Spotkania dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego w Rovigo
Incontri per i ragazzi italo-polacchi a Rovigo

Z radością informujemy, że co czwartek w godzinach od 16.30 do 18.30, od dnia 5 maja do 30 czerwca*  2011 roku, w Centro Don Bosco, na Viale Marconi 5 w Rovigo, odbywają się spotkania dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego w wieku szkolnym. Zajęcia mają charakter nieobowiązkowy, prowadzone są w języku polskim przez mgr Bernardetę Janiszewską, mają na celu ułatwienie dzieciom i młodzieży pochodzenia polskiego kontaktu z językiem ojczystym, z równieśnikami, z polską kulturą i tradycją. Udział w zajęciach jest bezpłatny, projekt jest finansowany przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie.

Con il grande piacere informiamo, che ogni giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30, dal 5 maggio al 30 giugno* 2011, presso il Centro Don Bosco, in Viale Marconi 5, in Rovigo, si terranno gli incontri dedicati ai ragazzi italo-polacchi in età scolare.Gli incontri hanno il carattere spontaneo, la partecipazione è libera e gratuita. Le attività gestisce e conduce sempre e solo in lingua polacca la dott.ssa Bernardeta Janiszewska, creando ai ragazzi provenienti dalle famiglie italo-polacche e polacche le possibilità di avere il contatto con la lingua polacca, con i coetanei bilingue, avvicinandoli le tradizioni e cultura polacche. Il progetto viene sostenuto dal Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano.


*oprócz dni świątecznych
*esclusi giorni festivi