domenica 30 marzo 2014

Delegaci Polskiej Ludoteki Rodzinnej na XIX Walnym Zjeździe Związku Polaków we Włoszech
19° Assemblea dell'Associazione Generale dei Polacchi in Italia, Roma 29 marzo 2014

Ambasada RP w Rzymie
W dniu 29 marca 2014 roku, delegaci Stowarzyszenia "Polska Ludoteka Rodzinna" wzięli udział w XIX Zjeździe Związku Polaków we Włoszech w Rzymie. Nasze Stowarzyszenie reprezentowała Prezes Barbara Czyżewska i Viceprezes Agata Maria Jankowska.
Obrady Otwarte ZPwW, wystąpienie Ambasadora RP,
Wojciecha Ponikiewskiego; fot. Rafał Kieta
Uczestnicy XIX Walnego Zjazdu ZPwW w Domu Polskim
Jana Pawła II w Rzymie; fot. Rafal Kieta
W Zjeździe udział wzięli delegaci 17 stowarzyszeń polonijnych we Włoszech będących członkami ZPwW oraz zaproszeni goscie i obserwatorzy, a wsród nich między innymi: Wojciech Ponikiewski - Ambasador RP w Rzymie,  Piotr Nowina-Konopka - Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, Joanna Fabisiak - Poseł na Sejm VII Kadencji, Viceprzewodnicząca Komisji Łącznosci z Polonią i Polakami za Granicą, Marek Konopka - Senator RP, członek Komisji Spraw Emigracji i Łącznosci z Polakami za Granicą, Jerzy Adamc zyk - Konsul Generalny RP w Mediolanie, Jadwiga Pietrasik - Konsul Generalny RP w Rzymie, Dariusz Borgan - Ministerstwo Gospodarki RP, Helena Miziniak - Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Anita Staszkiewicz - Stowarzyszenie Wspólnota Polska.
Celem Zjazdu była prezentacja sprawozdania merytorycznego i finansowego Związku Polaków we Włoszech za rok 2013.
Polska Ludoteka Rodzinna na wniosek Walnego z dnia 11 stycznia 2014 wystąpiła do Prezesa Joanny Heyman Salvadè i Zarządu ZPwW o przyjęcie Ludoteki do istniejącego od 19 lat związku federacyjnego łączącego stowarzyszenia polonijne we Włoszech i decyzją Zarządu ZPwW z dnia 28 marca 2014 roku jest jedną z 17 organizacji nalężących do wspólnoty.
Wspólny posiłek delegatów, gosci i obserwatorów Zjazdu
w Domu Polskim im. Jana Pawła II w Rzymie;
fot. Rafał Kieta
Udział w Zjeździe był dla naszych delegatów doskonałą okazją do zaprezentowania działalnosci Ludoteki oraz do nawiązania nowych znajomosci z organizacjami, które wsród swoich priorytetów mają zadania z dziedziny edukacji polonijnej.

Serdecznie dziękujemy za przyjęcie nas do grona Związku Polaków we Włoszech!


sabato 29 marzo 2014

29 marca 2014 w Ludotece...29 marzo in Ludoteca...

Grupa Rodzic&Bobas
Gruppo Genitore&Bimbo
Spójrzcie jaka jestem samodzielna!
Guardate quanto sono brava!


No to co robimy dzisiaj?
Allora, cosa si fa oggi?

Poczekajcie na mnie! Już kończę!
Aspettatemi! Arrivo!
Klasy I-III na zajęciach artystyczno-kulturalnych
Scuola durante attività artistico-culturali
Pomoce gotowe...
Quasi tutto pronto...

Teraz wybór odpowiedniego kroju...
Adesso bisogna scegliere dei prodotti addatti...

...i możemy brać się za robotę!
... e possiamo iniziare i lavori!

lunedì 17 marzo 2014

Cała Polonia Czyta Dzieciom - Polska Ludoteka Rodzinna wspiera rozwój czytelnictwa wsród dzieci polonijnych
Comunità Polacca in tutto il Mondo Legge ai Bambini - Ludoteca delle Famiglie Polacche promuove la lettura!

Nasza Biblioteka
Pamiętacie kampanię Cała Polonia Czyta Dzieciom? Tak? To fantastycznie, bo wracamy do niej po to, by zachęcić Was do korzystania z naszej Biblioteki. W dniach od 15 marca do 17 maja będziecie mogli wypożyczać z naszej biblioteczki książki, w oparciu o które będziecie mogli wziąć udział w naszych konkursach:
PRZEDSZKOLAKI
- razem z rodzicami wypożyczać możecie książki, które Wam się spodobają; w domu rodzice będą je Wam czytać a Wy będziecie wykonywać do nich ilustracje; autorzy najpiękniejszych ilustracji zostaną nagrodzeni w dniu 31 maja, podczas obchodów Dnia Dziecka, książkami dla dzieci 
- prace plastyczne w formacie nie większym niż A4, wykonane samodzielnie przez dzieci na sztywnych kartkach, dowolną techniką,  można będzie składać w Bibliotece (u pani Agaty) w Campiglia dei Berici w dniach 12 i 26 kwietnia, 3 i 17 maja 2014 roku
- każda praca powinna być opatrzona kartką przyklejoną z tyłu pracy wg schematu: 
imię i nazwisko dziecka
rok urodzenia
tytuł książki i nazwisko autora książki, do której wykonano ilustrację
UCZNIOWIE POLONIJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W VENETO
- na przełomie kwietnia i maja uczniowie naszej Szkoły wezmą udział w projekcie "Warszawskie Dzieci", który będzie realizowany dzięki wsparciu z funduszy polonijnych  Ministerstwa Spraw Zagranicznych; projekt będzie dotyczył 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego;
- dzięki pozyskanym srodkom, zakupilismy materiały, które stanowić będą zbiory naszej Biblioteki, a z których nasi uczniowie będą mogli korzystać od 29 marca br.; wsród zakupionych materiałów są książki napisane przez znanych autorów literatury dziecięcej, które opowiadają o Powstaniu Warszawskim; w oparciu o te książki, na zakończenie realizacji projektu dzieci wezmą udział w quizie, a uczniowie, którzy okażą się najlepsi otrzymają nagrody książkowe.
Zachęcamy wszystkich do udziału w naszych konkursach i do odwiedzania naszej biblioteki już w najbliższą sobotę! Życzymy powodzenia!

Ricordate il progetto che promuove la lettura con la voce alta ai bambini fino ai 12 anni? Sì? Bene, perché stiamo tornando a promuovere la lettura nella nostra Ludoteca. La nostra Biblioteca ogni anno viene arricchita con tanti libri per i bambini ed ora è arrivato il momento di frequentarla più spesso! Ecco le nostre proposte per Voi:

BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE 

- per voi abbiamo preparato il concorso di disegno creativo; assieme ai genitori visitate la nostra Biblioteca e scegliete i libri che vi piacciono di più; chiedete la mamma i il papà di leggervi a casa i nostri libri e poi disegnate tutto quello che illustrerà la storia che avete sentito leggere; i Vostri disegni consegnateli alla maestra Agata nei giorni 12 e 26 aprile e 3 e 17 maggio durante i nostri incontri
- i disegni potete farli con la tecnica libera su un cartoncino A4 e gli autori dei disegni migliori verranno premiati il 31 maggio durante la festa dei bambini; dietro il disegno incollate la cartolina sulla quale i Vostri genitori devono scrivere:
il Vostro nome e cognome
l'anno della Vostra nascità
il titolo e l'autore del libro

SCUOLA POLACCA NEL VENETO

- in aprile e maggio realizzerete un progetto culturale "Bambini di Varsavia" che racconterà la storia della Rivolta di Varsavia del 1944; il progetto viene realizzato grazie ai fondi del Ministero degli Affari Esteri in Polonia
- grazie ai fondi abbiamo acquistato il materiale didattico in cui i libri scritti dai più conosciuti scrittori della letteratura infantile polacca che raccontano con gli occhi dei bambini i giorni della Rivolta e della Varsavia sotto l'occupazione nazista tra il 1939 e 1945
- dopo aver concluso il progetto, affronterete un quiz  basato sui libri per i bambini che troverete nella nostra Biblioteca dal 29 marzo e poi, potrete noleggiarli per prepararvi al meglio al concorso; i migliori di voi riceveranno i premi il 31 maggio, durante la festa dei bambini

A tutti Voi auguriamo buona fortuna!

domenica 16 marzo 2014

15 marca 2014 r. w Ludotece
15 marzo 2014 presso la Ludoteca...

Jestes u siebie, zagłosuj! czyli edukacja europejska z mgr Bernardetą Janiszewską w klasach I-III Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto

Sei a casa tua, vota! - le lezioni d'educazione europea con la dott.ssa Bernardeta Janiszewska nelle classi I-III della Scuola Polacca nel Veneto


O tym co to jest Europa, co to jest Parlament, czym jest Unia Europejska i po co jej jest Parlament, a zwłaszcza skąd biorą się w nim parlamentarzysci... to były główne zagadnienia ostatnich lekcji w naszej Szkole. Dzięki lekcjom tego typu, za kilkanascie lat nasze dzieci będą wiedziały dlaczego w ich interesie będzie czynny udział w wyborach do Europarlamentu, a tymczasem zachęcamy rodziców: Jestescie u siebie, głosujcie 25 maja głosując na kandydatów polskich lub włoskich.
Szczegóły na stronie kampanii.

Che cos'è l'Europa, il Parlamento, cosa vuol dire Unione Europea e perché le serve il Parlamento, ma sopratutto da dove nehgono gli europarlamentari... quindi prepariamo i bambini ad essere i cittadini europei coscenti. Adesso tocca a voi, genitori di dare un buon esempio di cittadino attivo e di partecipare alle elezioni europee che si svolgono sia in Polonia che in Italia il 25 maggio 2014.
Come, dove e quando tutte le news troverete qui.

Pierwsze oznaki wiosny w grupie Bobas&Rodzic czyli Od początku po polsku! z mamą lub tatą w Ludotece

I primi segni di primavere scoprivano i nostri piccini con le mamme - gruppo Bimbo&Genitore
U przedszkolaków tym razem zabawa w "ciepło-zimno"

Il nuovo gioco che piace ai nostri bambini in età prescolare - "caldo, freddo" 

martedì 11 marzo 2014

Jestes u siebie, zagłosuj!

Stowarzyszenie "Polska Ludoteka Rodzinna" jest włoskim partnerem Stowarzyszenia "Szkoła Liderów" podczas realizacji projektu "JESTES U SIEBE, ZAGŁOSUJ!" . Projekt jest realizowany w wielu krajach europejskich i ma za zadanie zachęcenie obywateli polskich mieszkających na terenie Unii Europejskiej do udziału w wyborach do Europarlamentu, które zarówno w Polsce jak i we Włoszech odbędą się w dniu 25 maja 2014 roku.


Obywatele RP zamieszkali we Włoszech mogą głosować w następujący sposób:

- każdy kto zgłosił się i wnioskował o wpisanie na listy dodatkowe dla obywateli UE do dnia 24 lutego br. do Biura Wyborczego przy Urzędzie Gminy, w której mieszka we Włoszech i posiada Kartę do Głosowania, będzie mógł głosować w swoim obwodzie wyborczym w dniu 25 maja br.; kto nie ma jeszcze Karty do Głosowania, otrzyma ją na adres domowy - w tym wypadku głosuje się na kandydatów włoskich do Europarlamentu
- każdy kto się nie zgłosił na listy dodatkowe, do dnia 10 maja br. może zgłosić chęć uczestnictwa w wyborach w Konsulacie RP zgodnie z miejscem zamieszkania (Włochy Północne - Mediolan, Włochy Południowe - Rzym); drogą pocztową otrzyma zestaw kart do głosowanie, które po wypełnieniu, należy wysłać niezwłocznie do Konsulatu - w tym wypadku głosuje się na kandydatów polskich z miasta stołecznego Warszawy do Europarlamentu

Obywatele RP z obywatelstwem włoskim mogą głosować w następujący sposób:

- każdy kto jeszcze nigdy nie głosował we Włoszech, powinien niezwłocznie zgłosić się do Biura Wyborczego przy Gminie, w której jest zameldowany, stamtąd otrzyma drogą pocztową Karty do Głosowania, z którymi 25 maja br. zgłasza się w swoim obwodzie na głosowanie i głosuje na kandydatów włoskich
- każdy kto już posiada Kartę do Głosowania, zgłasza się z nią do swojego okręgu wyborczego w dniu 25 maja i głosuje na kandydatów włoskich do Europarlamentu
- każdy kto chce głosować na polskich kandydatów, powinien niezwłocznie powiadomić Urząd Wyborczy w swojej Gminie o takim fakcie i do 10 maja zgłosić się do Konsulatu RP w swoim rejonie; głosowanie odbywa się w Konsulacie RP lub/i drogą pocztową.

Głosować można tylko raz, na kandydatów włoskich lub polskich.
mercoledì 5 marzo 2014

sabato 1 marzo 2014

Spotkanie 1 marca 2014 r.
Incontro del 1 marzo 2014

Pomimo brzydkiej, deszczowej pogody, ostatniej soboty Karnawału i wciąż panujących wszędzie epidemiach różnych odmian grypy... w mniejszym niż zwykle gronie, ale udało nam się spotkać!
Nonostante il brutto tempo e piogge infinite, l'ultimo sabato del Carnevale e le malattie invernali dappertutto... siamo riusciti a riunirci lo stesso!

Papierowe szaleństwo w grupie Bobas&Rodzic

Le pazzie di carta nel gruppo Bimbo&Genitore
W marcu jak w garncu, czyli wspólne "gotowanie" w grupie przedszkolnej

Nel marzo come nel pentolone, "cuciniamo" la zuppa della primavera nel gruppo prescolare


Przepis na zupę marcową:
3 podmuchy wiatru
2 szczypty szronu zdjętego z drzew z samego rana
5 słonecznych promieni zebranych w samo południe
10 kropel popołudniowego deszczu 
a do smaku odrobina tęczy... 

Ricetta per la zuppa di primavera:
3 soffi di vento
2 pizzicchi di brina tolti da un albero la mattina presto
5 ragi di sole raccolti a mezzogiorno
10 gocce della pioggia pomeridiana
e per approfondire il gusto un po di arcobaleno...