martedì 11 marzo 2014

Jestes u siebie, zagłosuj!

Stowarzyszenie "Polska Ludoteka Rodzinna" jest włoskim partnerem Stowarzyszenia "Szkoła Liderów" podczas realizacji projektu "JESTES U SIEBE, ZAGŁOSUJ!" . Projekt jest realizowany w wielu krajach europejskich i ma za zadanie zachęcenie obywateli polskich mieszkających na terenie Unii Europejskiej do udziału w wyborach do Europarlamentu, które zarówno w Polsce jak i we Włoszech odbędą się w dniu 25 maja 2014 roku.


Obywatele RP zamieszkali we Włoszech mogą głosować w następujący sposób:

- każdy kto zgłosił się i wnioskował o wpisanie na listy dodatkowe dla obywateli UE do dnia 24 lutego br. do Biura Wyborczego przy Urzędzie Gminy, w której mieszka we Włoszech i posiada Kartę do Głosowania, będzie mógł głosować w swoim obwodzie wyborczym w dniu 25 maja br.; kto nie ma jeszcze Karty do Głosowania, otrzyma ją na adres domowy - w tym wypadku głosuje się na kandydatów włoskich do Europarlamentu
- każdy kto się nie zgłosił na listy dodatkowe, do dnia 10 maja br. może zgłosić chęć uczestnictwa w wyborach w Konsulacie RP zgodnie z miejscem zamieszkania (Włochy Północne - Mediolan, Włochy Południowe - Rzym); drogą pocztową otrzyma zestaw kart do głosowanie, które po wypełnieniu, należy wysłać niezwłocznie do Konsulatu - w tym wypadku głosuje się na kandydatów polskich z miasta stołecznego Warszawy do Europarlamentu

Obywatele RP z obywatelstwem włoskim mogą głosować w następujący sposób:

- każdy kto jeszcze nigdy nie głosował we Włoszech, powinien niezwłocznie zgłosić się do Biura Wyborczego przy Gminie, w której jest zameldowany, stamtąd otrzyma drogą pocztową Karty do Głosowania, z którymi 25 maja br. zgłasza się w swoim obwodzie na głosowanie i głosuje na kandydatów włoskich
- każdy kto już posiada Kartę do Głosowania, zgłasza się z nią do swojego okręgu wyborczego w dniu 25 maja i głosuje na kandydatów włoskich do Europarlamentu
- każdy kto chce głosować na polskich kandydatów, powinien niezwłocznie powiadomić Urząd Wyborczy w swojej Gminie o takim fakcie i do 10 maja zgłosić się do Konsulatu RP w swoim rejonie; głosowanie odbywa się w Konsulacie RP lub/i drogą pocztową.

Głosować można tylko raz, na kandydatów włoskich lub polskich.