lunedì 17 marzo 2014

Cała Polonia Czyta Dzieciom - Polska Ludoteka Rodzinna wspiera rozwój czytelnictwa wsród dzieci polonijnych
Comunità Polacca in tutto il Mondo Legge ai Bambini - Ludoteca delle Famiglie Polacche promuove la lettura!

Nasza Biblioteka
Pamiętacie kampanię Cała Polonia Czyta Dzieciom? Tak? To fantastycznie, bo wracamy do niej po to, by zachęcić Was do korzystania z naszej Biblioteki. W dniach od 15 marca do 17 maja będziecie mogli wypożyczać z naszej biblioteczki książki, w oparciu o które będziecie mogli wziąć udział w naszych konkursach:
PRZEDSZKOLAKI
- razem z rodzicami wypożyczać możecie książki, które Wam się spodobają; w domu rodzice będą je Wam czytać a Wy będziecie wykonywać do nich ilustracje; autorzy najpiękniejszych ilustracji zostaną nagrodzeni w dniu 31 maja, podczas obchodów Dnia Dziecka, książkami dla dzieci 
- prace plastyczne w formacie nie większym niż A4, wykonane samodzielnie przez dzieci na sztywnych kartkach, dowolną techniką,  można będzie składać w Bibliotece (u pani Agaty) w Campiglia dei Berici w dniach 12 i 26 kwietnia, 3 i 17 maja 2014 roku
- każda praca powinna być opatrzona kartką przyklejoną z tyłu pracy wg schematu: 
imię i nazwisko dziecka
rok urodzenia
tytuł książki i nazwisko autora książki, do której wykonano ilustrację
UCZNIOWIE POLONIJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W VENETO
- na przełomie kwietnia i maja uczniowie naszej Szkoły wezmą udział w projekcie "Warszawskie Dzieci", który będzie realizowany dzięki wsparciu z funduszy polonijnych  Ministerstwa Spraw Zagranicznych; projekt będzie dotyczył 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego;
- dzięki pozyskanym srodkom, zakupilismy materiały, które stanowić będą zbiory naszej Biblioteki, a z których nasi uczniowie będą mogli korzystać od 29 marca br.; wsród zakupionych materiałów są książki napisane przez znanych autorów literatury dziecięcej, które opowiadają o Powstaniu Warszawskim; w oparciu o te książki, na zakończenie realizacji projektu dzieci wezmą udział w quizie, a uczniowie, którzy okażą się najlepsi otrzymają nagrody książkowe.
Zachęcamy wszystkich do udziału w naszych konkursach i do odwiedzania naszej biblioteki już w najbliższą sobotę! Życzymy powodzenia!

Ricordate il progetto che promuove la lettura con la voce alta ai bambini fino ai 12 anni? Sì? Bene, perché stiamo tornando a promuovere la lettura nella nostra Ludoteca. La nostra Biblioteca ogni anno viene arricchita con tanti libri per i bambini ed ora è arrivato il momento di frequentarla più spesso! Ecco le nostre proposte per Voi:

BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE 

- per voi abbiamo preparato il concorso di disegno creativo; assieme ai genitori visitate la nostra Biblioteca e scegliete i libri che vi piacciono di più; chiedete la mamma i il papà di leggervi a casa i nostri libri e poi disegnate tutto quello che illustrerà la storia che avete sentito leggere; i Vostri disegni consegnateli alla maestra Agata nei giorni 12 e 26 aprile e 3 e 17 maggio durante i nostri incontri
- i disegni potete farli con la tecnica libera su un cartoncino A4 e gli autori dei disegni migliori verranno premiati il 31 maggio durante la festa dei bambini; dietro il disegno incollate la cartolina sulla quale i Vostri genitori devono scrivere:
il Vostro nome e cognome
l'anno della Vostra nascità
il titolo e l'autore del libro

SCUOLA POLACCA NEL VENETO

- in aprile e maggio realizzerete un progetto culturale "Bambini di Varsavia" che racconterà la storia della Rivolta di Varsavia del 1944; il progetto viene realizzato grazie ai fondi del Ministero degli Affari Esteri in Polonia
- grazie ai fondi abbiamo acquistato il materiale didattico in cui i libri scritti dai più conosciuti scrittori della letteratura infantile polacca che raccontano con gli occhi dei bambini i giorni della Rivolta e della Varsavia sotto l'occupazione nazista tra il 1939 e 1945
- dopo aver concluso il progetto, affronterete un quiz  basato sui libri per i bambini che troverete nella nostra Biblioteca dal 29 marzo e poi, potrete noleggiarli per prepararvi al meglio al concorso; i migliori di voi riceveranno i premi il 31 maggio, durante la festa dei bambini

A tutti Voi auguriamo buona fortuna!