sabato 29 marzo 2014

29 marca 2014 w Ludotece...29 marzo in Ludoteca...

Grupa Rodzic&Bobas
Gruppo Genitore&Bimbo
Spójrzcie jaka jestem samodzielna!
Guardate quanto sono brava!


No to co robimy dzisiaj?
Allora, cosa si fa oggi?

Poczekajcie na mnie! Już kończę!
Aspettatemi! Arrivo!
Klasy I-III na zajęciach artystyczno-kulturalnych
Scuola durante attività artistico-culturali
Pomoce gotowe...
Quasi tutto pronto...

Teraz wybór odpowiedniego kroju...
Adesso bisogna scegliere dei prodotti addatti...

...i możemy brać się za robotę!
... e possiamo iniziare i lavori!