lunedì 27 febbraio 2012

Pani Zima
La Regina dell'Inverno


W dniach 28 stycznia i 25 lutego, dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie, przedszkolaki z Polskiej Ludoteki Rodzinnej, zrealizowały projekt edukacyjny Pani Zima, przygotowany i poprowadzony przez mgr Barnerdetę Janiszewską.


Podczas obu spotkań, dzieci zobaczyły przykładowe krajobrazy zimowe z terenów o zróżnicowanej charakterystyce, poznały charakterystyczne dla zimy formy spędzania czasu wolnego, z plasteliny ulepiły bałwana, wykorzystując muzykę poważną (w tym Cztery Pory Roku Vivaldiego) próbowały ruchem pokazać zimę, chłód i mróz, na koniec bawiąc się w artystów malarzy wykonały zimowy pejzaż akwarelami na płótnie.Nei giorni 28 gennaio e 25 febbraio, grazie alla collaborazione e sostegno del Consolato Generale della Repubblica di Polonia, i nostri bambini hanno potuto realizzare il progetto educativo La Regina dell'Inverno, preparato e gestito dalla dott.ssa Bernardeta Janiszewska.
 Durante gli incontri i piccoli hanno visto delle foto che presentavano l'inverno nei vari posti come montagna,   collina e mare, hanno conosciuto i modi di passare il tempo libero sulla neve, con il pongo hanno creato i pupazzi di neve, con la musica (Quattro Stagioni di Vivaldi) hanno conosciuto i suoni caratteristici da inverno e con i propri strumenti hanno potuto creare da soli i suoni per descrivere il freddo, neve ecc., alla fine tutti i presenti hanno creato un capolavoro come i veri artisti, usando gli acquarelli e i teli hanno colorato il paesaggio invernale.

sabato 11 febbraio 2012

III Karnawał Rodzinny po polsku
III Carnevale Familiare alla polacca

Carnevale 2012

Smerfna Rodzina
Ach co to był za dzień!
Od rana każdy z nas przygotowywał swój fantastyczny strój na popołudniowe spotkanie w Ludotece.
Che giornata favolosa!
Da stamattina preparavamo i nostri costumi per poter presentarli al pomeriggio alla Festa presso la nostra Ludoteca.
Biedroneczki są w kropeczki
Już po raz trzeci spotkaliśmy się na Karnawale Rodzinnym po polsku, bawiąc się przy polskiej muzyce dziecięcej. Panie Bernardeta i Ania przygotowały nam całe mnóstwo zabaw i konkursów, jakie są powszechnie znane wśród naszych rówieśników w Polsce, tańczyliśmy na gazecie i z chusteczką na głowie! Każdy z nas mógł dać upust własnej twórczości i wymalować sobie na twarzy najpiękniejszy makijaż na świecie!!!
Uwielbiamy zabawę z balonami!
Già per la terza volta ci siamo incontrati all'occasione del Carnevale Familiare, ballando nei ritmi della musica infantile polacca. Le nostre maestre, Bernardeta ed Anna hanno preparato un sacco delle 
animazioni e concorsi che conoscono i nostri coetanei in Polonia.


Nasze Mamy zadbały o smaczny, ciepły posiłek i całą gamę przeróżnych słodkości. 
Loteria Fantowa
Na koniec, już po raz 3 w historii naszej zabawy Karnawałowej, tym razem Rada Rodziców zorganizowała Loterię Fantową, z której dochód zasili kasę Rady Rodziców.
Le nostre Mamme hanno preparato i cibi caldi e gustosi e tanti, tanti dolcetti che ci piacciono moltissimo!
Alla fine, già la terza volta nella storia delle nostre feste di Carnevale, ma stavolta dal Comitato dei Genitori, è stata organizzata la Lotteria alla pesca. Il ricavato andrà nella cassa del CG e sarà ulitizzato per sostenere i nostri bisogni.


Dziękujemy za fantastyczną zabawę!!!