lunedì 27 febbraio 2012

Pani Zima
La Regina dell'Inverno


W dniach 28 stycznia i 25 lutego, dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie, przedszkolaki z Polskiej Ludoteki Rodzinnej, zrealizowały projekt edukacyjny Pani Zima, przygotowany i poprowadzony przez mgr Barnerdetę Janiszewską.


Podczas obu spotkań, dzieci zobaczyły przykładowe krajobrazy zimowe z terenów o zróżnicowanej charakterystyce, poznały charakterystyczne dla zimy formy spędzania czasu wolnego, z plasteliny ulepiły bałwana, wykorzystując muzykę poważną (w tym Cztery Pory Roku Vivaldiego) próbowały ruchem pokazać zimę, chłód i mróz, na koniec bawiąc się w artystów malarzy wykonały zimowy pejzaż akwarelami na płótnie.Nei giorni 28 gennaio e 25 febbraio, grazie alla collaborazione e sostegno del Consolato Generale della Repubblica di Polonia, i nostri bambini hanno potuto realizzare il progetto educativo La Regina dell'Inverno, preparato e gestito dalla dott.ssa Bernardeta Janiszewska.
 Durante gli incontri i piccoli hanno visto delle foto che presentavano l'inverno nei vari posti come montagna,   collina e mare, hanno conosciuto i modi di passare il tempo libero sulla neve, con il pongo hanno creato i pupazzi di neve, con la musica (Quattro Stagioni di Vivaldi) hanno conosciuto i suoni caratteristici da inverno e con i propri strumenti hanno potuto creare da soli i suoni per descrivere il freddo, neve ecc., alla fine tutti i presenti hanno creato un capolavoro come i veri artisti, usando gli acquarelli e i teli hanno colorato il paesaggio invernale.