domenica 29 maggio 2011

Spotkanie z dnia 28 maja 2011 r.
Incontro del 28 maggio 2011

Małymi krokami przygotowujemy się do wielkiego wydarzenia, jakim będzie Zakończenie Roku Szkolnego, podczas którego będziemy mogli zaprezentować wszystko to, czego nauczyliśmy się przez ten rok. Dziś pracowaliśmy nad wierszykami, zrobiliśmy kolejne prace plastyczne,
 ale nasza Pani Bernardeta nie zapomniała też o zbliżającym się naszym Święcie... Międzynarodowym Dniu Dziecka!
Po zajęciach, wspólnie z naszymi starszymi koleżankami z I klasy i z rodzicami, świętowaliśmy 2 urodziny Ludoteki, dla której wspólnie zaśpiewaliśmy 100 lat i każdy dostał kawałek fantastycznego tortu.

Con i piccoli passi ci stiamo preparando alla grande festa di fine anno scolastico, durante la quale vi presenteremo tutto ciò abbiamo fatto ed imparato da settembre fino ad oggi. Oggi stesso abbiamo ripassato le filastrocche in memoria ed abbiamo elaborato un nuovo lavoretto per la nostra galleria. La nostra maestra, dott.ssa Bernardeta ci ha ricordati della nostra festa - La Giornata Internazionale dei Bambini.
Dopo le attività, assieme alle nostre colleghe della Ia classe elementare e i nostri genitori abbiamo fatto gli auguri alla nostra Ludoteca che compie 2 anni!

„Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią   i Polakami za granicą w  2011 r.”