sabato 11 giugno 2011

Zakończenie Roku Szkolnego
Festa di Fine Anno Scolastico

<><><><> <><> <><> <><>
Konsul Generalny RP w Mediolanie, Krzysztof Strzałka
i dzieci z grupy przedszkolnej

<><><><> <><>

11 czerwca 2011 roku w Polskiej Ludotece Rodzinnej odbyło się Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego. Po programowych zajęciach przedszkolaków i pierwszoklasistek, przybyciu Konsula Generalnego RP w Mediolanie Pana Krzysztofa Strzałki, Viceprezesa Fundacji "Cav. Chiericati" Pana Giuseppe Rizzi oraz zaproszonych na tę okazję rodzin, Koordynator Polskiej Ludoteki Rodzinnej, Pani Barbara Czyżewska powitała zebranych, przekazała następnie głos Konsulowi Generalnemu i Viceprezesowi z Campiglii. Po wstępnych podziękowaniach za trud włożony w realizację projektu zarówno przez personel Ludoteki, jak i rodziców i dzieci ją tworzących, odbyła się krótka część artystyczna w wykonaniu maluchów i pierwszoklasistek. Przedszkolaki pod opieką mgr Bernardety Janiszewskiej przygotowały krótkie wierszyki, a uczennice I klasy pod kierunkiem mgr Joanny Lampart przedstawiły poezje i pieśni obrazujące polskie krajobrazy. 

<><><><> <><> <><> <><>
Występ pierwszoklasistek

Wszystkie dzieci uczęszczające na spotkania Polskiej Ludoteki Rodzinnej w minionym roku szkolnym, otrzymały upominki książkowe zakupione z funduszy Ludoteki, książki i malowanki ufundowane przez Konsula Generalnego RP w Mediolanie, a dzieci biorące udział w uroczystościach obchodów Roku Szopenowskiego zostały wyróżnione dodatkowo płytami cd "Chopin dzieciom" (fundusze Ludoteki). Nagrodzeni zostali również najbardziej wytrwali panowie, którzy ukończyli kurs języka polskiego. Personel Ludoteki przygotował Dyplomy dla Przedszkolaków, Świadectwa promujące uczennice do II klasy polonijnej szkoly podstawowej oraz Zaświadczenia o udziale w kursie językowym dla tatusiów. Nie zabrakło upominków z Konsulatu dla Koordynatora i Personelu Pedagogicznego Ludoteki.

Po uroczystościach oficjalnych i pamiątkowych zdjęciach, zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez niezastąpione Mamy z Ludoteki, przy częściowym wsparciu Konsulatu Generalnego RP i Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

<><><><> <><> <><> <><>
Konsul Generalny RP w Mediolanie, przedstawiciele Fundacji
Cav. Chiericati, personel Ludoteki, rodziny i dzieci
uczestniczące w spotkanniu

Życzymy udanych wakacji!

Buone Vacanze!!!

Nasza inicjatywa jest sponsorowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska i wspierana przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie.

La nostra iniziativa è sponsorizzata dall'Associazione Comunità Polacca e sostenuta dal Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano.

„Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią   i Polakami za granicą w  2011 r.”