domenica 7 novembre 2010

Jesień w sztuce - warsztaty artystyczne cz. 2
Autunno nell'arte - laboratorio artistico parte 2a

W sobotę, 6 listopada naszych przedszkolaków odwiedziła ponownie mgr Joanna Lampart zabierając ich w świat sztuki, w rytmie muzyki klasycznej... Dzieci fantastycznie reagowały na muzykę, chętnie brały udział w zabawach ruchowych związanych z jesienią. Doskonale radziły sobie ze wskazaniem jesiennych kolorów, a na koniec każdy wykonał przepiękny naszyjnik z makaronu w kolorze jesiennej jarzębiny...

Sabato 6 novembre la nostra Ludoteka ha ospitato la dott.ssa Joanna Lampart, con la quale i nostri bambini viaggiavano nel mondo dell'arte nel ritmo della musica classica... I bambini hanno partecipato volentieri ai giochi autunnali con la musica. Sono riusciti perfettamente ad indicare i colori dell'autunno, e alla fine ognuno ha preparato una bellissima collana di pasta di colore della stagione attuale...

Warsztaty Jesień w sztuce zostały zrealizowane dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.
I laboratori L'autunno nell'arte sono stati realizzati grazie al supporto del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano.

Aby zobaczyć Galerię kliknąć/ Per visitare la Galleria cliccare: TUTAJ/QUI galleria