giovedì 3 novembre 2011

Wycieczka do Parku Edukacyjnego
Gita alla Fattoria Didattica


29/10/2011

„Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią   i Polakami za granicą w  2011 r.”