martedì 18 ottobre 2011

Spacerem po Krakowie cz.2
Passeggiando per le vie di Cracovia - parte 2a

A dziś, 15 października, ponownie wybraliśmy się w podróż do Krakowa, do grodu króla Kraka i królewny Wandy. Bawiliśmy się w Szewczyka i poznaliśmy Lajkonika... Dzięki legendom krakowskim mogliśmy wyobrazić sobie dawny Kraków, a wkładając na głowę koronę, każde z nas mogło poczuć się jak władca.

 Oggi, il 15 ottobre, siamo ripartiti per visitare la Cracovia e le mura del castello del re Krak e la reginetta Wanda. Abbiamo conosciuto il gioco Szewczyk e sappiamo chi è Lajkonik... Grazie alle legende di Cracovia abbiamo potuto di immaginare la vecchia Cracovia, ma indossando la corona ognuno di noi si sentiva come un re.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.   Il progetto è stato realizzato con il supporto del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano