lunedì 13 marzo 2017

Spotkanie w Polskiej Ludotece, 11 marca 2017. L'incontro in Ludoteca Polacca del 11 marzo 2017.


Sobotnie zajęcia w Polskiej Ludotece rozpoczęły się w ogrodzie. W powietrzu czuć już było wiosnę, trawa się zazieleniła, a dzieciaki bardzo chętnie uczestniczyły w grach w plenerze. Po przerwie podwieczorkowej uczniowie wraz z nauczycielkami udali się do klas, w których kontynuowano naukę języka polskiego. W pierwszej klasie stawiano czoła trudnym zagadnieniom ortograficznym związanym z "rz" i "dz", "cz". Drugoklasiści pracowali nad rzeczownikiem, za to przedszkolaki omawiały 5 zmysłów, rysowały i uczyły się nazw roślin typowych dla tej nowej pory roku. Jak zwykle było gwarnie i wesoło. Do zobaczenia na następnych zajęciach, które odbędą się w sobotę 25 marca 2017, jak zawsze w Campigli dei Berici.

La prima parte dell'incontro in Ludoteca del sabato scorso si e' svolto all'aria aperta nel giardino della scuola. In giro si sentiva già il profumo di primavera, l'erba è diventata piu' verde ed i bambini con tanta gioia hanno parteciapato ai giochi all'esterno. Dopo la pausa merenda gli alunni accompagnati dalle maestre sono entrati nelle classi dove hanno proseguito con lo studio della lingua polacca. Nella classe prima i bimbi hanno affrontato una difficile questione di ortografia delle "rz", "dz", "cz". Le seconde hanno lavorato con il sostantivo, nella ludoteca invece, i piu' piccoli discutevano sui i 5 sensi, hanno dipinto ed imparato i nomi delle piante tipiche per la nuova, fresca stagione che sta arrivando. Come sempre il tempo trascorso insieme è volato! Ci vediamo al prossimo incontro in ludoteca, il sabato 25 marzo 2017, sempre a Campiglia dei Berici. A prestissimo!