venerdì 17 marzo 2017

Spotkanie w Ambasadzie
L'incontro presso l'Ambasciata

W Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie odbyło się spotkanie Marszałaka Senatu Stanisława Karczewskiego i przedstawicieli Parlamentu z przedstawicielami Polonii we Włoszech. Nasze Stowarzyszenie było na tym spotkaniu reprezentowane przez panią prezes. W kuluarach rozmawiano wiele o edukacji.

Presso l'Ambasciata della Republica di Polonia in Roma il Presidente del Senato Stanisław Karczewski e i delegati del Parlamento polacco hanno incontrato i rappresentanti degli emigrati polacchi in Italia. Ha partecipato all'incontro anche la presidente della nostra Associazione. Si è parlato molto di educazione.