mercoledì 8 marzo 2017

11 Lutego 2017. L'incontro del 11 febbraio 2017.

W sobotę 11 lutego odbyło się spotkanie w ludotece i szkole polskiej. Najmłodsze dzieci przygotowywały się do nadchodzących bali karnawałowych-ćwiczyły tańce, recytowały wierszyki o karnawale oraz pracowały nad rysunkiem "Za kogo chcesz być przebrany w tym roku?". Później każde dziecko przygotowało własną maskę karnawałową z kartonu. W kolejnej części zajęć maluchy doskonaliły rozpoznawanie i czytanie sylabek "ba, be bi bo bu i by".
Starsze dzieci za to na lekcji języka polskiego prowadziły zabawy z narzędnikiem i miejscownikiem. Czytano również książki i rozmawiano o patriotyzmie.

Il sabato 11 febbraio 2017 si e' svolto incontro bisettimanale in ludoteca polacca. I bambini piu' piccoli si preparavano all'inizio del carnvale- facevano le prove generali dei balli, recitavano le filastrocche di carnevale e disegnavano un progetto intitolato: "Da chi vuoi travestirti quest'anno?". Piu' tardi ogni bimbo ha preparato con la maestra la propria maschera di carnevale in cartoncino. Invece dopo la pausa per la merenda i bimbi facevano gli esercizi di ortografia e lettura delle sillabe ba, be, bi, bo, bu e by.
I bambini piu' grandi invece, durante la lezione di lingua polacca si esercitavano giocando con lo strumentale e il locavtivo. Inoltre, leggevano i libri e parlavano di patriotismo.