lunedì 10 giugno 2013

Witajcie wakacje! - uroczyste zakończenie roku szkolnego w Polskiej Ludotece Rodzinnej
Benvenute le vacanze! - chiusura ufficiale dell'anno scolastico presso la Ludoteca delle Famiglie Polacche

Tegoroczna uroczystość oficjalnego zakończenia roku szkolnego była pełna niespodzianek, nikt poza nauczycielkami i dwoma mamami nie wiedział co tak naprawdę będziemy oglądać...
Quest'anno la chiusura ufficiale dell'anno scolastico è stata preparata in un gran segreto, nessuno sapeva cosa ci porta...
Podczas kiedy rodzice zajmowali miejsca na widowni, Mama Basia przygotowywała dzieci z Polonijnego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Veneto do występów, pomagając im się przebrać w stroje przygotowane w ogromnym sekrecie przez Mamę Irenę...
Mentre i genitori stavano riempiendo il salone della Ludoteca, la Mamma Barbara stava preparando tutti i bambini della Scuola  Polacca Materna ed Elementare nel Veneto aiutandoli ad indossare i costumi preparati in gran segreto dalla Mamma Irena...
I oto jesteśmy gotowi!
Ed eccoci qua - siamo pronti!
"Tam na polu góraliczek gromada, gromada,
żadana mi się nie podoba - tylko ta! tylko !"
Oto dlaczego mamy na sobie te fantastyczne spódniczki!

Eccoci qua, a ballare "Trojak", una danza che viene dalla montagna polacca! Così abbiamo svelato il segreto dei costumi speciali.

Przedszkolaki, troszkę stremowane, a jednak odważyły się przedstawić przygotowane przez nich wierszyki :)
Jesteście fantastyczni!

I bambini della Scuola Materna - un po di paura ma ormai siamo grandi!

A to już nasi starsi koledzy z Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto, prawda, że  pięknie się prezentują?
E qua vediamo i nostri colleghi della Scuola Polacca del Veneto - sono stupendi!

A tu już jesteśmy szczęśliwi, dostaliśmy świadectwa i rozpoczynamy W A K A C J E!!!
Vi sorprende la nostra felicità? Sono arrivate le V A C A N Z E!!!
Bardzo dziękujemy wszystkim rodzinom i nauczycielom za spędzony wspólnie rok szkolny i życzymy udanych wakacji!
Ringraziamo a tutte le famiglie e le insegnanti per la compagnia ed auguriamo buone vacanze!

Projekt "Polska Ludoteka Rodzinna" jest współfinansowany ze środków DWP MSZ przyznanych przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie.
Il progetto "Ludoteca delle Famiglie Polacche" viene sostenuto dai fondi del Dipartimento di Collaborazione con i Polacchi all'Estero del Ministero degli Affari Esteri in Polonia attraverso il Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano.