sabato 1 giugno 2013

A teraz wszyscy robimy głupie miny! czyli miło spędzone chwile z polskim bajkopisarzem, Grzegorzem Kasdepke
Adesso tutti facciamo dei versi strani! - simpatico scrittore delle favole Grzegorz Kasdepke nella Ludoteca
Publiczność dopisała...na pisarza czekali i mali i duzi.
Il pubblico è pronto...

Oto i on! We własnej osobie! Grzegorz Kasdepke autor horrorów, kryminałów i romansów, które uwielbiają polskie dzieci na całym świecie!
Eccolo qua! Grzegorz Kasdepke, lo scrittore polacco, l'autore dei libri che spiegano in modo professionale la vita quotidiana ai bambini. 

Zadziwia ilość wydanych książek dla małych czytelników, zwłaszcza, że jak sam pisarz podkreśla - wciąż żyje i tworzy!
Siete sorpresi che sono ancora vivo? Qualcuno conosce qualche altro scrittore vivo? - ha chiesto i bambini lo scrittore e si è messo a ridere!

Opowiadania na temat książek, ich powstania i treści bardzo wszystkich zachęciły do poznania mniej znanych dotąd pozycji. Najnowsze dane z naszej biblioteki - wszystkie egzemplarze książek autorstwa pana Grzegorza Kasdepke zostały natychmiast po spotkaniu wypożyczone!
Lo scrittore Kasdepke è un maestro nella conduzione della conversazione con i bambini! Il suo modo di condurre le discussioni, racconti e lettura dei libri ci ha convinto di andare in cerca dei libri che non siamo ancora riusciti a conoscerli.
I dati aggiornatissimi dalla nostra biblioteca - tutti i libri del signor Grzegorz sono stati noleggiati subito dopo l'incontro! 

Fantastyczne pamiątkowe zdjęcie z pisarzem...
La foto di ricordo...

A teraz każdy robi głupia minę! - zachęcił pan Grzegorz i oto rezultat!
Adesso facciamo un verso scemo! - ha chiesto lo scrittore ed ecco il risultato!

Choć nie widać, to tak po środku siedzi pisarz i podpisuje nam książki.
Anche se non si vede, lì tra di noi è seduto lo scrittore che firma i nostri libri.

Z tej strony widać... nikt nie odszedł bez autografu z dedykacją!
Qua si vede...nessuno è rimasto senza l'autografo con la dedica personale!


Pisarz Grzegorz Kasdepke i Rada Pedagogiczna Polskiej Ludoteki Rodzinnej
Lo scrittore Grzegorz Kasdepke e il personale didattico della Ludoteca delle Famiglie Polacche
Od lewej/ Da sinistra: Bernardeta Janiszewska, Agata Jankowska, Grzegorz Kasdepke, Barbara Czyżewska, Joanna Oborzyńska, Małgorzata Dudzińska


Polska Ludoteka Rodzinna bardzo dziękuje/ Ludoteca delle Famiglie Polacche ringrazia a:
Grzegorzowi Kasdepke - 100% bajkopisarzowi  za przywiezienie słońca do Campiglii i zarażenie nas optymizmem i pogodą ducha, za ogrom ciekawych i pouczających książek wprowadzających nas w świat czytających ludzi lekko, łatwo i przyjemnie
Jerzemu Adamczykowi z Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie za wsparcie finansowe imprezy i możliwość wyposażenia ludotekowiczów w książki autorstwa Grzegorza Kasdepke
Gabrieli Niedzielskiej z Agencji Autorskiej "Autograf" z Łodzi za pomoc w organizacji spotkania z Grzegorzem Kasdepke

Joannie Fabisiak, Posłance na Sejm RP VII Kadencji  za wsparcie moralne przy organizacji imprezy z życzeniami rychłego spotkania w Ludotece przy innej, równie sympatycznej i ważnej okazji
Presidente Giuseppe Rizzi e Genitori della Fondazione Scuola Materna e Nido Integrato "Cav. Luigi Chiericati"  per la collaborazione e disponibilità
Alfonso Argeo Impianti Elettrici Este per sostegno della festa
Marketing Andreetto Luca di Este per sostegno della lotteria
Annie Wanner  za wsparcie naszej loterii i ufundowanie 3 rodzinnych wejściówek do Groty Solnej w Montegrotto Terme
Ristorante Pizzeria "Big Ben" di Este  per sostegno della lotteria
Renacie Rokicińskiej, z firmy Stella Z (sklepy w Monselice i Vicenzy) za wsparcie loterii
Redakcji "Nasz Świat" za wsparcie medialne i promocję imprezy
Katarzynie Trzeszczkowskiej na wspaniałe, słodkie babeczki
Agacie Jankowskiej, Agnieszce Kluzek i Tomaszowi Czyżewskiemu za zorganizowanie i wsparcie loterii
Radzie Pedagogicznej Polskiej Ludoteki Rodzinnej i Zarządowi Stowarzyszenia "Polska Ludoteka Rodzinna" za ogromny wkład w zorganizowanie, przygotowanie, poprowadzenie i zakończenie imprezy