sabato 1 giugno 2013

Jego szkaradność, Bazyliszek.
La sua "orribilità", Bazyliszek.
Spójrz mi w oczy!
Guardami negli occhi!

A potem mnie narysuj!
E poi disegnami!
Pani Joanna Oborzyńska opowiada o Bazyliszku.
La maestra Joanna racconta di Bazyliszek.
Sami popatrzcie jaki efekt dało opowiadanie i jak pięknie została namalowana szkarada!
Guardate pure gli effetti - quanto bello sia Bazyliszek?