sabato 1 giugno 2013

Nasz stary przyjaciel - Smok Wawelski
Il nostro vecchio amico - Il Drago di Wawel

Dawno, dawno temu w Krakowie żył Smok Wawelski - ta legenda zawsze się podoba!
Anni, anni fa a Cracovia c'era un drago, il Drago di Wawel!

Każdy mógł mieć smoka - pod warunkiem, że go sobie zrobił z papieru!
Tutti possiamo avere un drago - ma dobbiamo crearlo!

Czyżby to nie byo takie proste..?
Forse solo sembra facile...