lunedì 3 ottobre 2016

Europejska Konferencja Nauczycieli Polonijnych w Neapolu

W dniach od 30 września do 2 października nasza nauczycielka, a zarazem członek zarządu naszego stowarzyszenia - mgr Agnieszka Kluzek, raprezentowała Polską Ludotekę Rodzinną podczas Europejskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Polonijnych w Neapolu. W tym roku spotkanie zgromadziło blisko 40 uczestników m.in. z Włoch, Irlandii, Niemiec, Belgii, Wielkiej Brytanii, Szkocji, USA oraz Węgier. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wiceminister Spraw Zagranicznych - pan Jan Dziedziczak, zasiadający w Komisji Spraw Emigracjii i Łączności z Polakami za Granicą pan Senator  Andrzej Pająk, Konsul RP w Rzymie - pani Ewa Mamaj, Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej - pani dr Jolanta Tatara oraz Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pan Dariusz Piotr Bonisławski. Konferencja została zorganizowana przez SWP, Radę Oświaty Polonijnej we Włoszech. Wykład inauguracyjny "Młodzież polonijna a język ojczysty i tożsamość etniczna" wygłosiła dr hab. Ewa Lipińska, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród wykładowców znalazły się między innymi pani Liliana Barejko-Knops, dr Faustyna Mounis, mgr Katarzyna Czyżycka oraz pani Lucyna Bzowską. Celem tegorocznej edycji konferencji było wyposażenie przybyłych nauczycieli polonijnych nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności i narzędzia przydatne w edukacji polonijnej.