lunedì 3 ottobre 2016

Spotkanie 1 października 2016. Incontro di Primo ottobre 2016.

W sobotę odbyły się kolejne zajęcia w Polskiej Ludotece w Campiglii dei Berici.
Dzieciaki z przedszkola mówiły o dobrych manierach. Pani Basia ćwiczyła z nimi zwroty, jakich trzeba używać w restauracji, teatrze czy przy stole w rodzinnym gronie. Dzieci nauczyły się wierszyka o porządku. Wraz z nauczycielką dzieci przygotowały opaski do włosów z kokardami dla Małych Dam, a dla chłopców muchy dla eleganckich Dżentelmenów. Potem dzieci robiły rysunki prawidłowego rozłożenia sztućców i talerzy na stole.
Starsze dzieci w klasach uczyły się historii w bibliotece, poznawały legendę o Smoku Wawelskim i Bazyliszku.
Pierwszoklasiści poznawały literkę P.
Rodzice w międzyczasie doskonalili plan następnego spotkania w Campilii na Dniu Dwujęzyczności które odbędzie się już 15 października 2016 roku.
Do zobaczenia już za dwa tygodnie!

Sabato i nostri bimbi hanno partecipato alle lezioni in Ludoteca Polacca a Campiglia dei Berici.
I bimbi della ludoteca parlavano delle buone maniere. Maestra Basia ripeteva con loro le frasi di cortesia da usare in ristorante, al teatro e a tavola a casa propria. I bambini hanno imparato una filastrocca sull'ordine. Assieme alla Maestra i bimbi hanno creato dei cerchietti con i fiocchi di carta per le Bimbe e dei papillon di carta per i Maschietti. I piccoli hanno poi fatto dei disegno che rappresentavano la disposizione delle posate e piatti su un tavolo.
I bimbi delle elementari hanno studiato storia ed hanno parlato della legenda del Drago di Wawel e Drago Bazyliszek. 
Le classi prime si esercitavano con la lettera P. 
I genitori nel frattempo concordavano le ultime cose da preparare prima del prossimo incontro in Ludoteca per la Festa del Bilinguismo che si terra' già' il 15 ottobre 2016.
Arrivederci tra due settimane!