sabato 1 ottobre 2022

Dofinansowanie Szkoły i Przedszkola w roku 2022
Contributi per la Scuola nel 2022

Także w tym roku Fundacja "Wolność i Demokracja" dofinasowała działalność Przedszkola i Szkoły Polonijnej w Veneto. Ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i  Polacy za Granicą 2022 w ramach projektu realizowanego przez Fundację "Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Europie" nasza placówka otrzymała 7 157,50 PLN.
Anche quest'anno la Fondazione “Libertà e Democrazia” ha cofinanziato le attività della Scuola Polacca per in Veneto. Dai fondi della Cancelleria del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Polonia nell'ambito del concorso Polonia e Polacchi all'Estero 2022 nell'ambito del progetto realizzato dalla Fondazione "Bianco-rosso ABC. Sostegno allo sviluppo dell'educazione in lingua polacca in Europa", la nostra struttura ha ricevuto PLN 7.157,50.