domenica 26 ottobre 2014

Skąd ty jestes? - książki obrazkowe w życiu współczesnego dziecka
Da dove vieni? - la letteratura moderna per i bambini

25 października 2014 r. Polska Ludoteka Rodzinna gosciła Stowarzyszenie Twóców Sztuki i Kultury "Kamienica 56" z Łodzi,  które dzięki wsparciu Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach dofinansowania w ramach konkursu MSZ "Współpraca z Polonią i z Polakami za Granicą", przygotowało i przeprowadziło projekt "SKĄD TY JESTES?".Serie spotkań z najlepszymi obecnie książkami dla dzieci, młodzieży i dorosłych, łódzcy artysci poprowadzili już w Norwegii,  odwiedzili polonijne placówki edukacyjne we Włoszech, a potem spotkają rodziny polonijne we Francji i w Irlandii.
Zdjęcia: Katarzyna Szpilkowska, Kamienica 56, Łódź


Il 25 ottobre 2014, la Ludoteca delle Famiglie Polacche ospitava l'Associazione degli Artisti e Creatori dell'Arte "Kamienica 56" di Lodz, che ha preparato e realizzato una serie dei progetti dedicati ai libri e letteratura moderna per i bambini presso i centri educativi polacchi in Norvegia, Irlanda, Italia e Francia. Il progetto viene realizzato grazie ai fondi ricevuti dalla Fondazione Educazione per la Democrazia attraverso il concorso del Ministero degli Affari Esteri "Collaborazione con i Polacchi e le Comunità Polacche all'Estero 2014".