martedì 21 ottobre 2014

Dwujęzyczne dziecko - skarb czy problem? - międzynarodowa konferencja dla nauczycieli pracujących z dziećmi dwujęzycznymi w Rzymie

W dniach 19 i 20 października w Rzymie, nasi nauczyciele wzięli udział w międzynarodowej konferencji dla nauczycieli pracujących z dziećmi dwu- i wielojęzycznymi "Dwujęzyczne dziecko - skarb cz problem?", której organizatorami byli Polska Ludoteka Rodzinna i Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie, przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie i Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Rzymie.
Konferencja zgromadziła wybitnych ekspertów zajmujących się problematyką dwujęzycznosci w różnych aspektach oraz uczestników zainteresowanych pogłębieniem wiadomosci z dzieciny tożsamosci kulturowej, dwujęzycznosci i migracji.
W konferencji wzięli udział nauczyciele ze szkół społecznych i szkolnych punktów konsultacyjnych z Włoch, Austrii, Belgii, Francji, Węgier, Grecji, Holandii i Polski. Inaugurację zaszczyciła swoją obecnoscią pani Agata Ibek-Wojtasik, Konsul WK w Rzymie oraz przedstawiciel Związku Polaków we Włoszech