mercoledì 1 gennaio 2014

Witamy w roku 2014
Benvenuti nel 2014


Życząc wszystkim szczęścia w Nowym Roku, 
zapraszamy na nasze najbliższe spotkanie 
11 stycznia 2013 r.:
godz. 15.45 - 19.00 - Polonijna Szkoła Podstawowa w Veneto
godz. 16.00 - 19.00 - Polonijne Przedszkole 
godz. 17.30 - 19.00 - II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Polska Ludoteka Rodzinna" /w programie: sprawozdanie z działalności w roku 2013, prezentacja bilansu finansowego, prezentacja programu na 2014 rok/


Augurando a tutti voi felice Anno Nuovo, 
vi invitiamo al nostro prossimo incontro 
l'11 gennaio 2013:
ore 15.45 - 19.00 attività scolastiche
ore 16.00 - 19.00 attività prescolastiche
ore 17.30 - 19.00 II Assemblea Generale dei Soci dell'Associazione di Promozione Sociale "Ludoteca delle Famiglie Polacche" /in programma: relazione sulle attività nel 2013, presentazione del bilancio 2013, presentazione attivita 2014/