martedì 12 febbraio 2013

Karnawał Rodzinny po Polsku po raz czwarty!
Carnevale Familiare alla Polacca per la quarta volta!

W tym roku po raz czwarty bawiliśmy się wspólnie podczas Karnawału Rodzinnego po Polsku!
Quest'anno per la quarta volta ci siamo divertiti insieme al Carnevale Familiare alla Polacca!
Przybyłych powitały dwie sympatyczne Czarownice i Anielica,  którą z trudem rozpoznali...
Il benvenuto ci hanno dato le due simpatiche Streghe e un Angelo, irriconoscibile...

To już jednak tradycja, że jak mamy Karnawał, to panuje grypa...! i tym razem zostaliśmy zdziesiątkowani...
Ormai è una triste tradizione carnevalesca, che siamo pochi perché tanti siamo a casa con l'influenza...

...jednak z godziny na godzinę nas przybywało i rozpoczęła się super zabawa!
... ma con il tempo sono arrivate le altre famiglie ed abbiamo cominciato la super festa!
Jak zwykle, najbardziej podobały nam się zabawy z wykorzystaniem kolorowej chusty Klanza!
Il nostro gioco preferito con i colori di Klanza!
Nie mogło zabraknąć zabawy w karnawałowego węża!
Serpente di carnevale? Eccolo qua!

Tegoroczna loteria fantowa była niezwykła! Każdy z nas przyniósł z domu jakieś swoje zabawki  lub gry, którymi się już nie chciał bawić, potem dostał losy i wylosował "nowe" zabawki przyniesione przez innych! 
Naszą Loterię można nazwać EKOLOGICZNĄ, bo nie trzeba było zniszczyć żadnego nowego drzewa ani zanieczyszczać wody ani powietrza, żebyśmy mogli mieć coś nowego! 
Ekologiczna Loteria baaaardzo nam się podobała!
Chi si ricorda dei nostri Carnevali, si ricorda anche delle straordinarie pesche-lotterie. La straordinaria è stata anche quest'anno! Ognuno di noi ha portato con sé dei giocatoli che non usava più e poi riceveva i biglietti per la pesca, vincendo i "nuovi" giocatoli da giocare!
La nostra Lotteria è stata davvero ECOLOGICA,  perché per creare i nostri premi non serviva tagliare i boschi e inquinare l'aria e l'acqua!
La Lotteria Ecologica ci è piaciuta mooooltisssimo!