sabato 11 giugno 2022

Dzień Dziecka w Polskiej Ludotece Rodzinnej
Festa dei Bambini alla Ludoteca delle Famiglie Polacche

Tradycyjne obchody Dnia Dziecka w Polskiej Ludotece Rodzinnej przybrały w tym roku formę festynu dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Fundacji Wolność i Demokracja ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2022".

Dzień Dziecka to dla naszych uczniów specjalna okazja, po pierwsze dlatego, że ich włoscy rówieśnicy nie obchodzą tego święta. Jest też to dla nas wszystkich symboliczne podsumowanie 10 miesięcy pracy i zaangażowania w Przedszkolu i Szkole Polonijnej w Veneto. 

Zakończyliśmy w ten sposób kolejny bardzo owocny rok szkolny i wspólnym biesiadowaniem pożegnalismy się na okres wakacji, Do zobacznia we wrześniu!


La tradizionale celebrazione della Giornata dei Bambini nella Ludoteka delle Famiglia Polacche ha assunto quest'anno la forma di un festa grazie al finanziamento ricevuto dalla Fondazione "Woloność i Demokracja" con i fondi provenienti dalla Cancelleria del Primo Ministro nell'ambito del concorso "Polonia e polacchi all'estero 2022".

Il Children's Day è un'occasione speciale per i nostri alunni, in primo luogo perché i loro coetanei italiani non festeggiano questa festa. È anche un simbolico riassunto di 10 mesi di lavoro e impegno per tutti noi della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Polacca del Veneto. 

Così abbiamo concluso un altro fruttuoso anno scolastico e abbiamo ci salutiamo per il periodo delle vacanze, ci vediamo a settembre!