lunedì 8 marzo 2021

Dzień Kobiet
Festa della Donna


Każda z nas pragnie, aby nasze córki, koleżanki, siostry i inne znane nam kobiety były odważne, silne i świadome siebie. 

Ognuna di noi vuole che le nostre figlie, amiche, sorelle ed altre donne che conosciamo siano coraggiose, forti e sicure di loro stesse. 

Postarajmy się więc, aby w ich codziennym życiu pojawiły się przykłady znanych kobiet, które dzięki swojej odwadze i sile zdołały odmienić świat. Pamiętajmy, że przekazywanie pamięci o nich wszystkich kolejnym pokoleniom, jest dowodem na to, że „kobiety mają moc”. Przykładem może być Polka Maria Skłodowska-Curie, przykład osoby odważnej, chętnej do realizowania swojej kariery naukowej pomimo trudności, jakie napotykała żyjąc w czasach trudnych dla kobiet. Innym przykładem może być Walentina Tierieszkowa. Udowodniła, że warto mieć marzenia i warto dążyć do tego, aby je realizować. Możemy wymienić wiele imion słynnych kobiet, które mogą być inspiracją dla nas wszystkich.

Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich kobiet, tych młodszych i tych starszych! 

Facciamo in modo che nella loro quotidianità ci siano esempi di donne conosciute, le quali grazie al loro coraggio e forza hanno reso il mondo un luogo migliore. Il nostro compito è lasciar memoria di queste persone esemplari alle nuove generazioni per ricordare loro l’enorme forza che può rappresentare una donna. Un esempio può essere Maria Skłodowska-Curie, polacca, persona molto coraggiosa che nonostante le difficoltà sociali ha avuto la forza per realizzare  la sua carriera scientifica. Nella vita è bello avere un sogno ed ancora più bello far di tutto per realizzarlo. Walentina Tierieszkowa, cosmonauta e politica russa,  ha dimostrato questo. Come loro tantissime altre possono essere un punto di riferimento per tutte noi.

Tanti sinceri auguri per la festa delle donne a tutte noi! 

(AO)