sabato 1 dicembre 2018

Podziękowanie
Ringraziamento

Koniec roku to czas na refleksje, podsumowania i często nowe postanowienia. 
La fine dell'anno è un tempo per riflessioni, conclusioni e spesso per le nuove decisioni. 


Spotkaliśmy się dzisiaj na zebraniu z rodzicami, by podsumować minione wydarzenia, powiedzieć sobie o najbliższych przedsięwzięciach, a przedyskutowaliśmy wspólnie potencjalne strategie na promocję naszej działalności wśród rodaków zamieszkujących nasz region.
Polska Ludoteka Rodzinna to Rodzice. Ludoteka to Wy. Zdeterminowani i silnie zmotywowani by przemierzać kilometry w sobotnie popołudnie i przywozić dzieci na zajęcia. Oczywiście dokładamy wszelkich starań by spotkania były nie tylko atrakcyjne i wartościowe, ale dawały także dzieciom poczucie spełnienia i dowartościowania w nauce i używaniu języka polskiego. Dziękujemy za zaufanie. Dziękujemy za wsparcie w realizacji coraz większej ilości inicjatyw. Dziękujemy za wytrwałość.
Spójrzcie na te zdjęcia. Co dwa tygodnie przez 10 miesięcy w roku dzieje się u nas mnóstwo, ale jednak nie za każdym razem zbieramy się wspólnie całymi Rodzinami. Pamiętacie te chwile?


Nel giorno di oggi si è svolta una riunione dei genitori al fine di riassumere gli eventi passati, raccontarsi impegni più vicini e discutere insieme potenziali strategie per promuovere la nostra attività tra i connazionali che vivono nella nostra regione. La Ludoteca delle Famiglie Polacche sono Genitori. La Ludoteca siete Voi. Determinati e fortemente motivati per percorrere chilometri nei sabati pomeriggio e portare i figli a farli partecipare alle attività proposte. Ovviamente facciamo di tutto perché i nostri incontri siano non solo interessanti e di valore ma diano ai bambini/ragazzi la percezione di realizzarsi nello studio e nell'uso della lingua polacca. Grazie per la fiducia. Grazie per il sostegno nella realizzazione di iniziative sempre più numerose. Grazie per la tenacia. Guardate queste foto. Ogni 2 settimane per 10 mesi all'anno succedono da noi tante cose, ciononostante non così spesso ci riuniamo con intere Famiglie. Vi ricordate questi momenti?