martedì 10 aprile 2018

7 kwietnia w Przedszkolu i Szkole Polonijnej w Veneto
7 aprile a Scuola Polacca nel Veneto

 
Sobotnie spotkanie - 7 kwietnia - w słonecznej i wiosennej atmosferze minęło na zmaganiach z ortografią i potyczkach sportowych. Uczniowie Szkoły Polonijnej w Veneto pracowali jak mróweczki.

L'incontro di sabato - 7 aprile - con tanto sole e la primavera nell'aria è stato dedicato alle sfide con l'ortografia e a quelle sportive. Gli alunni della Scuola Polacca nel Veneto hanno lavorato sodo.

W Przedszkolu natomiast wszystko kręciło się wokół środków transportu - od rysowania do konstruowania. Cztery godziny intensywnej pracy również dla najmłodszych.
Nella Scuola Materna tutto si è svolto in tema "mezzi di trasporto" - dal disegno alla costruzione. Quattro ore di un intenso lavoro anche per i più piccoli.