sabato 3 maggio 2014

Majowo i swiątecznie w Ludotece
Le feste di maggio in Ludoteca

1 Maja - Swięto Pracy / 1 Maggio Festa del Lavoro

2 Maja - Dzień Flagi i Dzień Polonii / 2 Maggio Giornata della Bandiera Polacca e della Comunità Polacca del Mondo

W dniu 2 maja 2014 roku, na placu przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie przy Krakowskim Przedmiesciu odbył się szereg imprez związanych z obchodami Dnia Flagi i Dnia Polonii. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski wręczył zasłużonym działaczom i organizacjom społecznym różnych dziedzin Flagi RP jako znak suwerennosci państwa, symbol tożsamosci i wspólnoty narodowej. Wsród wyróżnionych znalazło się nasze Stowarzyszenie, Polska Ludoteka Rodzinna. Flagę w imieniu Ludoteki odebrała pani Barbara Czyżewska, Prezes Stowarzyszenia "Polska Ludoteka Rodzinna".

Moment wręczenia Flagi RP:
 wręcza Prezydent RP Bronisław Komorowski - odbiera Prezes Polskiej Ludoteki Rodzinnej Barbara Czyżewska
Il 2 maggio 2014, davanti al Palazzo Presidenziale in Varsavia, in Via Krakowskie Przedmiescie, si sono svolti gli eventi correlati ai festeggiamenti nazionali  della Giornata della Bandiera Polacca e della Giornata della Comunità Polacca del Mondo. Il Presidente della Repubblica di Polonia, Bronislaw Komorowski ha consegnato la Bandiera Polacca alle organizzazioni e persone promosse per la loro attività pro sociale provenienti dai vari settori. Tra le organizzazioni polacche nel mondo onorate si è trovata la nostra Associazione "Ludoteca delle Famiglie Polacche, la Bandiera è stata consegnata alla Barbara Czyzewska, la Presidente della nostra Associazione.

Grupa reprezentująca srodowiska polonijne po odebraniu Flag RP z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

 3 Maja Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja / 3 Maggio Anniversario della Costituzione Polacca del 1791

Tymczasem już 3 maja w Polskiej Ludotece Rodzinnej odbyło się kolejne spotkanie programowe. Choć od dawna planowalismy piknik, by uczcić nieco inaczej polskie swięto narodowe, pogoda pokrzyżowała nam nasze plany...
Intanto il 3 maggio ci siamo incontrati presso la Ludoteca delle Famiglie Polacche. Da tanto tempo stavamo programmato un picnic per festeggiare la Giornata della Costituzione del 3 Maggio, ma le piogge continue ci hanno cambiato i programmi...

Do Ludoteki przyjechała prosto z lotniska Flaga RP od Prezydenta, którą moglismy podziwiać i Wam też ją pokazujemy poniżej: 
Direttamente dal Palazzo del Presidente RP tramite aeroporto in Ludoteca è arrivata na Bandiera della Repubblica di Polonia, tutta da ammirare:


Bardzo podniosle, narodowo i po polsku odbywały się dzisiejsze zajęcia w Ludotece. Zarówno nasze przedszkolaki jak i grupa dzieci do lat 3 dowiedziała się najbardziej istotnych rzeczy związanych z polskimi swiętami narodowymi obchodzonymi w maju. 
Natomiast uczniowie Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto zakończyli realizację projektu Warszawskie Dzieci - na efekty prac pod kierownictwem mgr Anny Katarzyny Maciejko zapraszamy już wkrótce na stronę naszej Szkoły.

Attività per i nostri bambini il 3 maggio sono state arricchite dalle maestre dai colori bianco e rosso, alcuni dei nostri bimbi per la prima volta hanno sentito della Polonia, bandiera polacca, feste nazionali...
Invece i ragazzi della nostra Scuola Polacca hanno proseguito le attività concludendo il progetto "Bambini di Varsavia". Gli effetti del loro lavoro condotto dalla dott.ssa Anna Katarzyna Maciejko potrete ammirare tra poco sul sito della nostra Scuola.

Rodzic&Bobas i "gotowanie" po polsku
"Cuciniamo" in polacco con il gruppo Bimbi&Genitore

Wielkie przygotowania na Dzień Matki po polsku w grupie przedszkolnej
Il gruppo prescolare sta preparando gli omaggi per la Festa della Mamma

Polskie pieniądze czyli przygotowania do zakupów po polsku
I soldi polacchi quindi prepariamoci alla spesa in polacco

Bardzo trudno dzieciom polonijnym używać form grzecznosciowych po polsku
 - zabawa w sklep jest do tego fantastycznym ćwiczeniem

Dare del lei in polacco per i nostri bambini è molto difficile,
 il gioco "facciamo la spesa" è un ottimo modo per esercitarsi

Na koniec nie mogło zabraknąć zabawy w Niedźwiedzia
Alla fine non poteva mancare il nostro gioco preferito Orso