domenica 9 febbraio 2014

Mam wsparcie! - projekt dedykowany rodzicom dzieci z Polskiej Ludoteki Rodzinnej
Mam wsparcie! (sono sostenuto) - un progetto dedicato ai genitori della Ludoteca delle Famiglie Polacche

W sobotę, 8 lutego 2014 r. Polska Ludoteka Rodzinna po raz drugi gosciła specjalistkę z zakresu psychologii, mieszkającą i pracującą w Modenie. Tym razem mgr Agata Rakfalska-Vallicelli przygotowała seminarium pt.:"Nie... bo cię kocham!", podczas którego wraz z rodzicami dyskutowała na temat asertywnosci i umiejętnosci odmawiania dzieciom.

Sabato, l'8 febbraio 2014, la Ludoteca delle Famiglie Polacche ha organizzato per i genitori l'incontro con la dott.ssa Agata Rakfalska-Vallicelli. Stavolta la disucussione con i genitori si basava sul tema "No... perché ti voglio bene!" e riguardava la capacità di dire no ai propri figli ma anche la capacità di essere assertivo nella vita sia privata che professionale.

Spotkanie, podobnie jak poprzednie, było oczekiwane przez rodziców z niecierpliwoscią. Pani psycholog jest otwartą i sympatyczną osobą, rozumie doskonale problemy rodziców polonijnych mieszkających we Włoszech. Od kilku lat doskonali się i pracuje zawodowo w tym kraju, pomagając rodzinom w rozwiązywaniu wielu problemów- bez względu na ich pochodzenie i kulturę.

L'incontro, aspettato dai genitori impazientemente, fa parte del progetto "Mam wsparcie!" (Sono sostenuto!) realizzato dalla Ludoteca dal autunno 2013 ed è dedicato ai genitori dei bambini di Ludoteca. La dottoressa è una persona aperta e simpatica, capisce perfettamente i problemi delle famiglie polacche in Italia. Da un paio di anni svolge la sua attività professionale aumentando in continuazione le sue capacità in Italia, aiutando alle famiglie nella risoluzione dei vari problemi, nonostante la loro provenienza e cultura.

"Mam wsparcie!" to projekt realizowany przez Ludotekę od jesieni 2013 roku, przygotowywany z myslą o rodzicach i swiadomym rodzicielstwie. Do tej pory nasi rodzice spotkali się już dwa razy z mgr Agatą Rakfalską-Vallicelli (psycholog, terapeuta, trener) i raz z dr Elżbietą Ławczys (językoznawca, logopeda).

Najbliższe planowane spotkanie dla rodziców z psychologiem już 31 maja 2014 roku, podczas obchodów Dnia Dziecka. Tym razem mgr Agata Rakfalska-Vallicelli zaprosi rodziców do dyskusji na temat wychowania w rodzinach wielokultorowych, tożsamosci narodowej dzieci wielojęzycznych i znaczenia korzeni rodzinnych. Serdecznie zapraszamy!

Il prossimo incontro con i genitori abbiamo pianificato per il 31 maggio 2014, durante la Festa dei Bambini. Stavolta la dott.ssa Rakfalska-Vallicelli presenterà il tema che riguarderà la crescità dei figli nelle famiglie multiculturali. La partecipazione per tutti coloro che vogliono approfondire l'argomento!