venerdì 1 gennaio 2010

Program zajęć wiosna 2010
Programma d’attività primavera 2010

PROGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI OD 3 DO 6 LAT

13/02/2010 - Bawmy sie! – Karnawał po polsku
27/02/2010 - Hu-hu-ha! Nasza zima zła!

13/03/2010 - Żegnaj Zimo! – Topienie Marzanny
27/03/2010 - Polskie tradycje Wielkanocne

10/04/2010 - W bukiecie wiosennych kwiatów...
24/04/2010 - Kto ty jesteś? Święto Konstytucji 3 Maja

o8/05/2010 - Maluchy w mieście – zachowanie na drodze
22/05/2010 - Mamo, Mamo, co ci dam?

01/06/2010 - Dzień Dziecka
12/06/2010 - Co powie tata?
26/06/2010 - Uroczyste zakończenie przygód w Polskiej Ludotece w roku szkolnym 2009/2010
PROGRAMMA DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI

13/02/2010 - Festa! – Carnevale alla'polacca
27/02/2010 - U-u-a! – inverno duro!

13/03/2010 - Arrivederci Inverno! – Addio Marzanna!
27/03/2010 - Pasqua e le sue tradizioni polacche

10/04/2010 - Un mazzo di fiori primaverili ...
24/04/2010 - 3 Maggio – Festa della Costituzione

o8/05/2010 - Piccoli nella città – come comportarsi
22/05/2010 - Mamma, cosa ti posso donare?

01/06/2010 - La Giornata dei Bambini
12/06/2010 - Cosà mi dice Papà?
26/06/2010 - Festa per la chiusura dell’anno scolastico 2009/2010