mercoledì 6 maggio 2009

Nasza Wizja i Misja

NASZA WIZJA

- Najważniejszą osobą w Naszym Centrum jest dziecko, a działania nasze dążą do tego by zapewnić mu możliwość swobodnego, spontanicznego i radosnego poznania otaczającej rzeczywistości w języku ojczystym.

- W atmosferze integracji, poprzez pedagogikę zabawy, uczymy szacunku, życzliwości, rozumienia i akceptacji dla siebie i dla innych.

- Ukazujemy dzieciom piękno poprzez muzykę, plastykę, rozwijamy u nich umiejętności wyrażania siebie, swoich emocji i uczuć.

- Wspieramy kształtowanie się tożsamości narodowej i regionalnej jednocześnie ucząc otwartości na inne kultury europejskie.

- Wykorzystujemy pedagogikę zabawy wg metod: Orffa, Klanza, Dobrego Startu, Obrazkową oraz przez Sztukę.


NASZA MISJA

"KTO TY JESTEŚ?.. POLAK MAŁY"
- kształcimy tożsamość narodową oraz zbliżamy kultury europejskie

"POMOCNA DŁOŃ"
-wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci

"WSZECHSTRONNIE SIĘ ROZWIJAM"
- zapewniamy atrakcyjny i twórczy sposób osiągania sukcesów rozwojowych

"POZNAJE ŚWIAT WARTOŚCI"
- rozwijamy osobowość dziecka w oparciu o uznany system wartości

"JESTEM TWÓRCZY"
- wychowujemy przez sztukę/teatr, malarstwo, rzeźbę, muzykę, taniec, stosujemy aktywizujące metody pracy z dzieckiem