martedì 28 aprile 2009

Cele / Obiettivi

- głównym celem projektu jest stworzenie miejsca rodzinom polskim jak i mieszanym z dziećmi w wieku przedszkolnym, ktore daje możliwość kultywowania języka polskiego i narodowych tradycji, miejsce które dzieciom oferuje mozliwość zabawy pod okiem wykwalifikowanego personelu w języku polskim, a rodzicom daje możliwość przebywania z innymi polskimi rodzicami, którzy na codzień spotykają się z podobnymi problemami w wychowaniu pociech czy życiu na emigracji

- il macro obiettivo del progetto è quello di offrire alle famiglie polacche e miste con i figli in età prescolare , la possibilità di coltivare le tradizioni e la lingua polacca, in uno spazio dove, grazie all’incontro con i connazionali, è possibile preservare l’identità nazionale, anche a beneficio dei bambini, eaccoglierei disagi educativi, dovuti all’integrazione, delle famiglie neo arrivate


Inne cele
/Obiettivi traversali

- organizacja zajęć dydaktycznych w języku polskim w oparciu o nasze tradycje kulturowe, historię, literaturę, muzykę, poprzez zabawę i warsztaty plastyczne, teatralne itp., zarówno dla samych dzieci jak i całych rodzin

- pomoc rodzicom w nauczaniu dzieci języka ojczystego

- pomoc rodzinom w pokonywaniu problemów z jakimi mogą się spotykać na codzień rodziny emigrantów polskich

- przygotowanie dzieci do pójscia do szkoły polskojęzycznej

- wymiana doświadczeń z innymi placówkami tego typu w Polsce i na świecie, poprzez kontakt via internet (przesyłanie zdjęć, prac, wymiana pomysłów)

- udział w konkursach (wysyłanie prac poprzez internet lub pocztę)- la possibilità di partecipare alle varie attività didattiche, ludiche, manuali ecc. indirizzate sia ai piccoli che alle famiglie in lingua polacca, basandosi sulle tradizioni polacche, sulla cultura, la storia, la letteratura e la musica

- sostenere i genitori nell’insegnamento della lingua polacca

- sostenere le famiglie nelle problematiche quotidiane di inserimento nel territorio e della cultura della nazione ospitante

- preparazione didattica dei bambini che frequenteranno la Scuola Polacca Elementare

- creazione di rete con realtà affini in Italia e in Polonia

- partecipazione ai concorsi polacchi e non solo indirizzati ai più piccoli