sabato 5 giugno 2021

Spotkanie z pisarką Panią Justyną Bednarek i urodziny Ludoteki
L’incontro con la scrittrice Justyna Bednarek e il compleanno della Ludoteca

Dzisiejsze spotkanie w Ludotece było naprawdę niebywałe i bardzo interesujące. Gościła u nas polska pisarka Pani Justyna Bednarek, autorka wielu ciekawych książek dla dzieci, takich jak „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”, która została przetłumaczona między innymi na język włoski, hiszpański, grecki czy czeski. 

Podczas spotkania Pani Justyna opowiedziała nam jak doszło do tego, że stała się  pisarką dziecięcych książek i w kilku słowach opisała nam o czym są jej dzieła autorskie. Wszystkie dzieci, od najmłodyszch do najstarszych, dzielnie uczestniczyły w spotkaniu odpowiadając na pytania Pani Justyny. Zainteresowanie było bardzo duże. Na koniec spotkania każdy uczeń naszej szkoły i przedszkola otrzymał książkę autorki oczywiście z jej autografem. 

Po tak interesującym spotkaniu nadszedł moment, aby uczcić urodziny naszej Ludoteki. Mieliśmy przyjemność gościć wsród nas panią Konsul Adriannę Siennicką, burmistrza gminy Campiglia dei Berici Massimo Zulian, wice burmistrza gminy Campiglia dei Berici Filippo Carpanese i wice prezesa Fundacji Cav. Chiericcati pana Gianfranco Pagliarin. Nasi goście dodali w kilku słowach, to jak ważne i piękne jest wspieranie dwujęzyczności, w dosłownym znaczeniu tego słowa, fundamentalnej dla naszych dzieci.

Nasze spotkanie zostało symbolicznie uhonorowane tortem.

Wszyscy życzymy sobie, aby nasza Ludoteka, Szkoła Polonijna i Przedszkole mogły trwać jak najdłużej.

Wszystkiego najlepszego!


5/06/2021

L’incontro con la scrittrice Justyna Bednarek e il compleanno della Ludoteca

L’incontro di oggi, che si è tenuto nella Ludoteca, è stato davvero straordinario ed interessante. Abbiamo avuto l’onore di ospitare la scrittrice polacca Justyna Bednarek, l’attrice di molti e famosi libri per bambini, come “L’incredibile avventura dei 10 calzini fuggiti (4 destri e 6 sinistri)”, tradotto in varie lingue tra cui italiano, spagnolo, greco o ceco.

Durante questo appuntamento particolare la signora Bednarek ci ha raccontato come ha fatto a diventare famosa ed in poche parole ci ha descritto i suoi lavori straordinari per i bambini. Tutti i bambini, dai più piccoli ai più grandi, hanno partecipato con grande l’entusiasmo rispondendo alle domande della scrittrice. La partecipazione è stata di massimo interesse. Alla fine ogni alunno della nostra scuola ed asilo ha ricevuto un libro dell’ospite ovviamente con la sua firma.

Dopo un incontro così coinvolgente è arrivato il momento per festeggiare il compleanno della Ludoteca. Abbiamo avuto l’onore di ospitare il Console Generale Signora Adrianna Siennicka, il Sindaco di Campiglia dei Berici Massimo Zulian, il Vicesindaco di Campiglia dei Berici Filippo Carpanese e Vicepresidente della Fondazione Cav. Chiericcati Signor Gianfranco Pagliarin. I nostri ospiti hanno sottolineato quanto bello ed importante è appoggiare il bilinguismo, nel vero senso della parola, così importante per il  futuro dei nostri bambini.

Questo evento è stato simbolicamente onorato con una ottima torta.

Tutti ci auguriamo che la nostra Ludoteca, Scuola polacca e scuola dell'infanzia possano continuare più a lungo possibile il loro utile servizio.

Tanti auguri!