martedì 25 giugno 2019

Sto lat Ludoteko!
Tanti auguri Ludoteca!

To było przyjęcie! Było mnóstwo emocji, podziękowań, ciepłych słów i radosnego wspominania. 
Che festa! Ci sono state molte emozioni, ringraziamenti, parole calorose e ricordi gioiosi.

W gronie zacnych gości, przyjaciół i znajomych, osób w różnoraki sposób związanych z naszą działalnością uczciliśmy tę jakże ważną datę 1 czerwca - 10 lat działalności. Byli z nami pani Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie Adrianna Siennicka, wójt gminy Campiglia dei Berici pan Massimo Zulian, radny prowincji Vicenza i wójt gminy Noventa Vicentina pan Mattia Veronese, wójt gminy Augugliaro pan Massimo Borghetti, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i organizacji. Nie mogło zabraknąć pomysłodawczyni i założycielki Polskiej Ludoteki Rodzinnej pani Barbary Czyżewskiej, która przybyła specjalnie z Polski na uroczystości. Wyjątkowego gościa miały też nasze dzieci, pani Eliza Piotrowska, pisarka i ilustratorka przyjechała na zorganizowane właśnie dla naszych uczniów spotkanie, bo tradycjnie już w ten sposób obchodzimy Dzień Dziecka.  Con i prestigiosi ospiti, gli amici e i conoscenti, le persone in vari modi coinvolte con la nostra attività, abbiamo celebrato questa importantissima data del primo giugno - 10 anni di attività. Era con noi il Console polacco a Milano Adrianna Siennicka, il sindaco di Campiglia dei Berici Massimo Zulian, il consigliere provinciale di Vicenza e sindaco di Noventa Vicentina Mattia Veronese, i rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni locali. Non poteva mancare l'ideatrice e fondatrice della Ludoteca delle Famiglie Polacche, la signora Barbara Czyżewska, venuta appositamente dalla Polonia per questa celebrazione. Anche i nostri figli hanno avuto un’ospite eccezionale, la signora Eliza Piotrowska, una famosa scrittrice e illustratrice che è venuta all’incontro organizzato per i nostri bambini. 

Zakończyliśmy rok szkolny i dzieci po krótkim wystąpieniu z zasłużoną dumą odebrały dyplomy, świadectwa i nagrody książkowe. Książki nie bez kozery autorstwa naszego wyjątkowego gościa pani Elizy Piotrowskiej, która przybliżyła małym i dużym "ludotekowiczom" swoją twórczość. 

Abbiamo terminato l'anno scolastico e dopo un breve rappresentazione, i bambini con meritato orgoglio hanno ricevuto i loro diplomi, i certificati ed i libri della signora Eliza Piotrowska come premio del loro impegno. La scrittrice, nostra ospite d'eccezione, ha condiviso successivamente durante l'incontro con i grandi e piccoli il suo operato.

Pogoda nam dopisała. Co nie było takie oczywiste jeszcze na kilka dni przed. Anche il tempo è stato clemente: il che non era così ovvio alcuni giorni prima.


Jednak jedynie obecni na imprezie mogą się wypowiedzieć co było większą atrakcją: dmuchana zjeżdżalnia, tatuaże, makijaże, a może grilowana kiełbaska z kiszonym ogórkiem? Nie ulega kwestii, że miło było spotkać się, powspominać, przypomnieć minione 10 lat.  Ludoteka po raz kolejny spełniła swoją funkcję integracji i edukacji. W kuluarach natomiast odbywały się rozmowy odnośnie nowych perspektyw i możliwości współpracy polsko-włoskiej.

Tuttavia, solo i presenti che hanno partecipato possono dire quale sia stata la maggiore attrazione: lo scivolo gonfiabile, i tatuaggi, il trucco o forse la salsiccia alla griglia con i cetrioli? Non c'è dubbio che è stato bello incontrarsi e ricordare gli ultimi 10 anni assieme. La Ludoteca ha ancora una volta realizzato la sua funzione di integrazione e istruzione.
Dietro le quinte c'erano anche discorsi su nuove prospettive e possibilità di cooperazione italo-polacca.

Ogromne podziękowanie kierujemy do wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do realizacji tego przedsięwzięcia, jakim była organizacja 10-tych urodzin Polskiej Ludoteki Rodzinnej.
Un enorme ringraziamento va a tutte le persone che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione di questo evento e l'organizzazione del decimo compleanno della Ludoteca delle Famiglie Polacche.


fot. Agata Tracz