mercoledì 10 ottobre 2018

Agnieszka Kluzek Polka Roku we Włoszech
Aga Kluzek Polacca dell'Anno in Italiamgr Agnieszka Kluzek

Z ogromną radością informujemy, że pani Agnieszka Kluzek nasza wieloletnia nauczycielka została laureatką tegorocznej edycji konkursu Polak Roku we Włoszech w kategorii Nauka - Edukacja.


Con grande piacere informiamo che la signora Agnieszka Kluzek insegante storica della nostra scuola ha ricevuto il premio della seconda edizione del concorso Il Polacco dell'Anno in Italia nella categoria Scienza - Educazione.
Absolwentka wydziału filologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauczycielka Szkoły Polonijnej w Veneto, założyciel i wieloletni członek zarządu Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego "Polska Ludoteka Rodzinna". Współorganizatorka koncertów, spotkań literackich, warsztatów oraz spotkań dla nauczycieli i rodziców. Zwolenniczka i promotorka zastosowania Metody Krakowskiej w kształceniu dzieci dwujęzycznych. W wolnym czasie korespondentka portalu polonijnego Polacy we Włoszech, ogromnie zaangażowana w pomoc Polakom w regionie zameszkania. 

Laureata presso l'Università Nicolò Copernico a Toruń (Polonia). Insegnante della Scuola Polacca nel Veneto, co-fondatrice e membro del consiglio direttivo dell'Associazione di Promozione Sociale "Ludoteca delle Famiglie Polacche" per molti anni. Co-organizzatrice di concerti, incontri letterari, workshop e incontri per gli insegnanti e i genitori. Promotrice del "Metodo di Cracovia" nell'insegnamento della lingua ai bambini biligue. Nel tempo libero corrispondente del portale Polacchi in Italia, sempre pronta ad aiutare i connazionali nella Regione dove abita.