mercoledì 27 settembre 2017

Zajęcia w Polskiej Ludotece, 16/09/2017
Le lezioni nella Ludoteca Polacca del 16/09/2017

W sobotę 16/09/2017 odbyły się w Polskiej Szkole i Ludotece w Campiglii dei Berici zajęcia dydaktyczne. Dzieci chętnie zapoznały się z nowymi kolegami i koleżankami w klasach, oraz nowymi książkami i pomocami naukowymi. Poniżej umieszczamy kilka zdjęć upamiętniającymi to spotkanie.

Il sabato scorso, il 16/09/2017 si sono svolte le lezioni presso la Scuola e Ludoteca Polacca a Campiglia dei Berici. I bambini hanno incontrato nuovi amici e apprezzato i nuovi libri ed i quaderni ed hanno lavorato molto volentieri sui temi proposti dalle insegnanti. Sotto inseriamo qualche foto che rappresentano la nostra attività di quel giorno.