giovedì 8 giugno 2017

Ostatnie lekcje w roku szkolnym 2016/17 -22 maja 2017. Le ultime lezioni di anno scolastico 2016/12 - 22 maggio 2017.22 maggio 2017


 Dziś publikujemy kilka zdjęć z ostatnich zajęć lekcyjnych w Polskiej Ludotece, które odbyły się w sobotę 22 maja. Spotykamy się z książkami, zeszytami i zapałem do nauki dopiero po wakacjach, we wrześniu 2017. Do zobaczenia! Oggi pubblicchiamo qualche foto scattata durante le ultime lezioni in Ludoteca Polacca che si sono svolte 22 maggio 2017. Ci vediamo muniti di libri, quaderni e tanta voglia di imparare soltanto dopo l'Estate, cioè a settembre 2017. Arrivederci!