lunedì 25 marzo 2013

Rok 2013 - 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego - oficjalne obchody w Polskiej Ludotece Rodzinnej
2013 - anno dedicato al 150° anniversario dell'Insurrezione di Gennaio - celebrazione ufficiale nella Ludoteca delle Famiglie Polacche


W dniu 23 marca 2013 roku, nasze starsze koleanki i koledzy z Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto zaprosili nas do galerii swoich prac wykonanych w ramach obchodów 150 rocznicy wybuchy Powstania Styczniowego
Il 23 marzo 2013, le nostre compagne e compagni della Scuola Elemenatre Polacca del Veneto ci hanno invitato alla galleria creata per celebrare il 150° anniversario dello scoppio dell'Insurrezione di Gennaio 

Oprócz galerii do obejrzenia był też album zawierający dokumentację pracy naszych starszych kolegów nad projektem 
Oltre la galleria potevamo vedere l'album che documentava tutto il percorso della realizzazione del progetto 
Nasze koleżanki i koledzy zaprezentowali nam piękny polski taniec do pieśni napisanej w 1863 roku "Ostatni Mazur" 
Le nostre colleghe e i colleghi hanno presentato la danza polacca con la canzone del 1863 "L'ultimo mazurka"


"Jeszcze jeden mazur dzisiaj
choć poranek świta...

...Czy pozwoli panna Krysia
młody ułan pyta."
Na zdjęciu od lewej: mgr Joanna Oborzyńska - wychowawczyni klasy III, prowadząca projekt i uczniowie klas I, II i III Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto
Foto: dott.ssa Joanna Oborzyńska - insegnante della 3a elementare, coordinatrice del progetto e studenti della 1a, 2a e 3a  della Scuola Elementare Polacce nel VenetoProjekt "Sylwetki powstańców styczniowych z 1863 r." został częściowo sfinansowany przez Konsulat Genaralny RP w Mediolanie z funduszu Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami
Il progetto "L'Insurrezione di Gennaio 1863" è stato realizzato in parte con un supporto economico del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano dai fondi del Dipartimento di Collaborazione con i Polacchi all'Estero 
Do realizacji projektu wykorzystano wideoprojektor, który w roku 2012 uzyskaliśmy dzięki wsparciu rzeczowemu z Fundacji Semper Polonia.
La realizzazione del presente progetto è stata arricchita alle forme multimediali grazie alla Fondazione Semper Polonia che ci ha fornito il videoproiettore attraverso i fondi ministeriali nel 2012.