domenica 16 gennaio 2011

Spotkanie z dnia 15 stycznia 2011 r.
Incontro del 15 gennaio 2011

Rozpoczęliśmy Nowy Rok!
Nasze pierwsze zajęcia poświęciliśmy naszym ukochanym Babciom i Dziadkom, których święto już niedługo: 21 i 22 stycznia. Wykonaliśmy dla nich własnoręcznie wspaniałe laurki, które im wyślemy bez względu na to jak daleko od nas mieszkają!


Abbiamo iniziato l'Anno Nuovo!
La nostra prima attività, l'abbiamo dedicata ai nostri cari: Nonne e Nonni, la loro festa fra pochi giorni festeggierà tutta la Polonia! Abbiamo preparato dei pensierini, che verranno spediti via posta nonostante la distanza in quale si trovano!