domenica 9 maggio 2010

Spotkanie 8 maja 2010
Incontro dell'8 maggio 2010

Sprawdziliśmy, czy każdy z nas potrafi się przedstawić i wie, gdzie mieszka. Nauczyliśmy się jak się zachowywać, kiedy czyha na nas niebezpieczeństwo w wielkim mieście. Poznaliśmy podstawowe zasady ruchu na drodze i czym zajmuje się policjant. A na koniec, zgodnie z obietnicą, wykonaliśmy podobiznę Smoka Wawelskiego...
Abbiamo verificato, chi di noi sa, come si chiama e dove abita. Abbiamo imparato come possiamo muoverci sulle strade ed abbiamo conosciuto i segnali stradali di base, inoltre, chi è il poliziotto e di cosa si occupa. Alla fine, come promesso, abbiamo disegnato Drago di Wawel.