domenica 21 giugno 2009

Program zajęć 2009
Programma d’attività 2009

PROGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI OD 3 DO 6 LAT

12/09/2009 POZNAJMY SIĘ!

zajęcia mające na celu poznanie i integrację grupy

03/10/2009 KOSZ WARZYWNO-OWOCOWY

poznajemy kolory, strukturę i smak warzyw i owocow dojrzewających jesienią, używanych w kuchni polskiej

24/10/2009 KOLORY JESIENI

obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, praca manualna z owocami i liśćmi drzew

14/11/2009 ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA

szereg zajęć na temat pluszowego misia, udział w IV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Miś"

28/11/2009 ANDRZEJKI!

tradycyjna zabawa Andrzejkowa

19/12/2009 BOŻE NARODZENIE PO POLSKU

prezentacja polskich tradycji, poprzez zabawe, śpiewanie polskich kolęd, spotkanie z Mikołajem


PROGRAMMA DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI

12/09/2009 CONOSCIAMOCI!

le attività di gruppo per conoscersi e per integrarsi

03/10/2009 IL CESTO DELLA FRUTTA I VERDURA

conosciamo i colori, la struttura e il gusto della frutta e verdura di stagione, usata in cucina polacca

24/10/2009 I COLORI DELL'AUTUNNO

osservazione dei cambiamenti nella natura in autunno, lavoro manuale con la frutta e le foglie degli alberi

14/11/2009 LA FESTA DELL'ORSACCHIOTTO

varie attività in riguardo alla tema, partecipazione al IV Concorso Internazionale in Attività Manuali L'Orsacchiotto.

28/11/2009 S'ANDREA!

la tradizionale festa polacca

19/12/2009 NATALE IN POLONIA

presentazione delle tradizioni natalizie polacche, attraverso i giochi, l'incontro con il Babbo Natale